Download  Print this page

Advertisement

Upozornenie
Prečítajte si tieto bezpečnostné pokyny v záujme zaručenia osobnej bezpečnosti a
predchádzania škodám na majetku.
Upozornenia pri používaní
3D okuliare fungujú na základe prijímania infračervených signálov z 3D
Synchronizačného vysielača.
Nesprávnu funkciu okuliarov môžu spôsobiť tieto faktory:
3D okuliare nie sú otočené k 3D Synchronizačnému vysielaču
nejaký predmet blokuje priamu viditeľnosť medzi 3D okuliarmi a 3D
Synchronizačnými vysielačom
Ak sa v blízkosti nachádzajú iné komunikačné zariadenia, svietidlá alebo
bytové vykurovacie telesá využívajúce infračervené žiarenie a pod., môže to
negatívne ovplyvniť funkčnosť okuliarov.
Sledujte televízor prostredníctvom 3D okuliarov tak, že sa pozeráte priamo na
televízor.
Pri sledovaní obrazu z polohy ležmo alebo naklonení hlavy bude 3D efekt
nedostatočný a farby na obrazovke budú posunuté.
V záujme ochrany životného prostredia likvidujte použité batérie v súlade s
miestnymi zákonmi a predpismi.
Bezpečnostné upozornenia
Tento výrobok používajte iba na sledovanie 3D obrazu na kompatibilnom TV
prijímači Sony.
Pri používaní tohto výrobku sa u niektorých ľudí môžu vyskytnúť určité ťažkosti
(napríklad namáhanie očí, únava alebo nevoľnosť). Spoločnosť Sony odporúča,
aby diváci robili pravidelné prestávky pri sledovaní 3D obrazu alebo hraní 3D
videohier. Dĺžka a frekvencia potrebných prestávok sa líši od osoby k osobe. Vy
sami musíte rozhodnúť, čo vám najviac vyhovuje. V prípade, že sa u vás prejavia
akékoľvek ťažkosti, mali by ste prestať používať tento výrobok a prestať sledovať
3D obraz, kým ťažkosti nepominú. V prípade potreby sa poraďte s lekárom.
Prečítajte si aj (i) príručku k televíznemu prijímaču a ostatným zariadeniam či
médiám, ktoré spolu s ním používate a (ii) našu webovú stránku
(http://www.sony-europe.com/myproduct), kde nájdete najnovšie informácie.
Zrak malých detí (najmä do veku šesť rokov) sa stále vyvíja. Poraďte sa s vaším
lekárom (napríklad pediatrom alebo očným lekárom), či dovoliť svojim deťom
sledovať 3D obraz alebo hrať 3D videohry. Dospelí by mali dozerať na malé deti,
či dodržiavajú vyššie uvedené odporúčania.
3D okuliare neupravujte a nenechajte ich spadnúť.
V prípade rozbitia okuliarov udržujte úlomky mimo vašich úst a očí.
Pri výmene batérie alebo otváraní krytu batérie dbajte na to, aby sa v blízkosti
nepohybovali deti. V prípade, že dieťa prehltne batériu alebo kryt batérie,
okamžite vyhľadajte lekára.
Batérie používané v 3D okuliaroch nevhadzujte do ohňa.
Pri výmene batérie dbajte na zachovanie správnej polarity +/-.
Používajte iba batérie určené pre tento výrobok: lítiové gombíkové batérie, typ
CR2032.
Dávajte pozor, aby ste si pri skladaní rámu nepricvikli prsty.

(SK)

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Sony TDG-BR100

   Related Manuals for Sony TDG-BR100

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: