Download  Print this page

Advertisement

Przestroga
Należy zapoznać się z tymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczeństwo osobiste i
zapobiec uszkodzeniom mienia.
Środki ostrożności dotyczące użytkowania
Działanie Okularów 3D polega na odbiorze promieni podczerwonych z
Nadajnika synchronizacji 3D.
Działanie może być niepoprawne, jeżeli:
Okulary 3D nie są skierowane ku Nadajnikowi synchronizacji 3D.
Pomiędzy Okularami 3D a Nadajnikiem synchronizacji 3D znajdują się
przedmioty blokujące sygnał.
Inne znajdujące się w pobliżu urządzenia łączności wykorzystujące
podczerwień, elementy systemu ogrzewania budynku itp. mogą mieć wpływ
na ich pracę.
Wyświetlany na ekranie telewizora program ogląda się przez Okulary 3D, patrząc
prostopadle w kierunku ekranu.
Oglądanie w pozycji leżącej lub z przechyloną głową powoduje pogorszenie
efektu 3D oraz przesunięcie kolorów.
Aby chronić środowisko, zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi
przepisami.
Środki ostrożności
Tego produktu należy używać do oglądania obrazu wideo 3D tylko na ekranach
kompatybilnych telewizorów Sony.
Podczas korzystania z tego produktu niektóre osoby mogą odczuwać dyskomfort
(np. przemęczenie wzroku, zmęczenie lub nudności). Sony zaleca wszystkim
użytkownikom robienie regularnych przerw podczas oglądania wideo 3D lub
korzystania z gier wideo 3D. Wymagana długość i częstość przerw bywa różna
w przypadku poszczególnych osób. Najlepsze dla siebie okresy musi dobrać
sam użytkownik. W razie poczucia dyskomfortu należy przerwać korzystanie z
tego produktu oraz oglądanie wideo 3D, aż dyskomfort minie. W razie potrzeby
należy skorzystać z porady lekarza. Należy również zapoznać się z (i) instrukcją
obsługi telewizora i wszelkich innych urządzeń lub nośników używanych z
telewizorem, i (ii) naszą witryną internetową
(http://www.sony-europe.com/myproduct), na której znajdują się najnowsze
informacje. Wzrok młodych dzieci (zwłaszcza do szóstego roku życia) cały czas
rozwija się. Przed korzystaniem z gier 3D lub oglądaniem wideo 3D należy
skontaktować się z lekarzem osobistym (np. pediatrą lub okulistą). Rodzice
powinni zwracać uwagę na to, czy małe dzieci przestrzegają powyższych zaleceń.
Należy unikać upuszczania i modyfikowania Okularów 3D.
W razie stłuczenia okularów należy usunąć odłamki z okolicy ust i oczu.
Wymiany baterii i otwierania pokrywy baterii należy dokonywać z dala od
dzieci. W przypadku połknięcia baterii lub pokrywy baterii przez dziecko należy
niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Baterii używanych w Okularach 3D nie wolno wrzucać do ognia.
Podczas wymiany baterii należy zachować poprawną orientację +/–.
Z tym produktem należy używać wyłącznie litowej baterii pastylkowej CR2032.
Podczas zginania uchwytów na uszy należy zwrócić uwagę na palce, aby nie
przyciąć ich w zawiasach.

(PL)

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Sony TDG-BR100

   Related Manuals for Sony TDG-BR100

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: