Download  Print this page

Advertisement

Verwijdering van oude batterijen (in de
Europese Unie en andere Europese landen met
afzonderlijke inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde
batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in combinatie met een
chemisch symbool. De chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden
toegevoegd als de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat. Door
deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu
negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij tot het vrijwaren
van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van
veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente
verbinding met batterij vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op
een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn
levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt
voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere
batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit
het product te verwijderen. Overhandig de batterij bij het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen. Voor meer details in verband
met het recyclen van dit product of batterij, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Verwijdering van de 3D Bril
Verwijdering van oude elektrische en
elektronische apparaten (toepasbaar in de
Europese Unie en andere Europese landen met
gescheiden afvalsystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product
niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een
plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt
verwerkt, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van
materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer
details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
NL
3
3
(NL)
(NL)

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Sony TDG-BR100

   Related Manuals for Sony TDG-BR100

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: