Download  Print this page

Advertisement

Prehľad produktu
Umožňuje vychutnať si prehrávanie videa v 3D.
Podrobnosti o tom, ako si môžete vychutnať sledovanie 3D obrazu alebo meniť
nastavenia nájdete v príručke k TV prijímaču.
Technické parametre
Hmotnosť
Typ batérie
Výdrž batérie
Rozmery (približne)
(š × v × h)
Výrobcom tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcom pre EMC a bezpečnosť výrobku
je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
V akýchkoľvek servisných alebo záručných záležitostiach prosím kontaktujte
adresy uvedené v separátnych servisných alebo záručných dokumentoch.
2
(SK)
77 g (vrátane batérie)
CR2032/3V
Výdrž batérie až 100 hodín
Skutočná výdrž sa líši v závislosti od spôsobu
používania, podmienok prostredia (teploty)
a značky batérie(í).
179 × 40 × 183 mm

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Sony TDG-BR100

   Related Manuals for Sony TDG-BR100

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: