Download  Print this page

Advertisement

Omówienie produktu
Podczas oglądania programów wideo można uzyskać efekt trójwymiarowy.
Szczegółowe informacje o oglądaniu obrazu 3D i ustawieniach zawiera instrukcja
obsługi telewizora.
Dane techniczne
Waga
Typ baterii
Żywotność baterii
Wymiary (ok.)
(szer. × wys. × gł.)
Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Upoważnionym przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej,
uprawnionym do dokonywania i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje
Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58.
2
(PL)
77 g (łącznie z baterią)
CR2032/3 V
Do 100 godzin pracy przy zasilaniu z baterii
Długość pracy różni się w zależności od sposobu
użytkowania, warunków otoczenia (temperatury) i
marki baterie(i).
179 × 40 × 183 mm

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Sony TDG-BR100

   Related Manuals for Sony TDG-BR100

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: