Download  Print this page

Advertisement

Atık pillerin bertaraf edilmesi (Avrupa Birliği'nde
ve ayrı toplama sistemleri bulunan diğer Avrupa
ülkelerinde uygulanan)
Pil veya ambalajın üzerindeki bu sembol, bu ürünle birlikte teslim edilen
pilin evsel atık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtmektedir. Bazı
bateriler için bu sembol, kimyasal bir sembolle birleştirilerek kullanılmış
olabilir. Eğer bateriler 0,0005% cıva veya 0,004% kurşun'dan fazla içerikteyseler,
o zaman bu kimyasal semboller cıva (Hg) veya kurşun (Pb) için eklenir. Bu
pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlamakla, pillerin uygunsuz
şekilde bertaraf edilmesi neticesinde çevre ve insan sağlığında meydana
gelebilecek olan potansiyel zararların engellenmesine de katkıda bulunmuş
olacaksınız. Materyallerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına
yardımcı olacaktır. Ürünlerin güvenlik, performans veya veri entegrasyon gibi
sebeplerden dolayı beraberlerindeki pille sürekli bir bağlantı gerektirdikleri
durumlarda pilin yalnızca kalifiye servis personeli tarafından değiştirilmesi
zorunludur. Pilin uygun bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla
ürünü, kullanım süresinin sonunda elektrikli ve elektronik ekipmanların geri
dönüştürülmesine ilişkin yürürlükte olan toplama noktasına teslim ediniz. Diğer
tüm piller için lütfen pillerin üründen güvenli bir şekilde çıkarılmasına ilişkin
bölümü inceleyiniz. Pili, atık pillerin geri dönüştürülmesine yönelik yürürlükteki
toplama noktasına teslim ediniz. Bu ürünün veya pilin geri dönüştürülmesine
ilişkin daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel Yetkili Dairenizle, evsel atık bertaraf
servisinizle veya ürünü satın aldığınız mağazayla irtibat kurunuz.
3D gözlüğü elden çıkartma
Eski Elektrikli & Elektronik Cihazların İmhası
(Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde ayrı
toplama sistemleriyle uygulanmaktadır)
Ürünün veya ambalajı üzerindeki bu sembol, bu ürünün bir ev atığı gibi
muamele görmemesi gerektiğini belirtir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik
cihazların geri dönüşümü için uygun toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu
ürünün doğru bir şekilde elden çıkarılmasını sağlayarak, uygunsuz bir elden
çıkarma durumunda çevre ve insan sağlığı açısından doğacak potansiyel
olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olmuş olacaksınız. Malzemelerin geri
dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır. Bu ürünün
geri dönüşümü hakkında daha detaylı bilgi için lütfen yerel sivil büronuz, ev
atıkları imha hizmetleri veya ürünü satın aldığınız satıcı ile temasa geçiniz.
TR
3
(TR)

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Sony TDG-BR100

   Related Manuals for Sony TDG-BR100

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: