Download  Print this page

Advertisement

Käytöstä poistettujen paristojen hävitys (koskee
Euroopan unionia sekä muita Euroopan maita,
joissa on erillisiä keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa lasketa
normaaliksi kotitalousjätteeksi. Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan
käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty
kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo
sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla,
estetään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle,
joita paristojen väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys
auttaa säästämään luonnonvaroja. Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai
tietojen säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee
pariston vaihto suorittaa valtuutetun huollon toimesta. Jotta varmistetaan,
että käytöstä poistettu tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä
käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan
tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen. Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa
paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
3D-lasien hävitys
Käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee
Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan maiden
jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että
laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja
kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti,
voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi
aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä
on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai
liikkeestä, josta laite on ostettu.
FI
3
(FI)

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Sony TDG-BR100

   Related Manuals for Sony TDG-BR100

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: