Download  Print this page

Advertisement

 Batterideksel
Ta av dekslet når batteriet skiftes ut.
 LED-indikator
Blinker én gang hvert 3. sekund: Slås på
Blinker tre ganger hvert 3. sekund: Lavt batterinivå:
Batterikapasiteten er nesten tom.
Blinker tre ganger: Slås av
 IR-sensor
Mottar signaler fra 3D Signal Sender.
Denne delen mottar IR
(infrarøde stråler) fra 3D
Signal Sender.
IR-ens inngangsvinkel varierer avhengig av avstand eller bruksmiljø.
Merk
Hold IR-sensoren ren.
 Strømknapp
Slå på: Trykk én gang
Slå av: Hold strømknappen inne i 2 sekunder
*Automatisk avstenging: Mer enn 5 minutter uten et IR-signal
 Nesepute
Tilpass neseputen for en komfortabel passform.
 Endestykker
Du kan bøye (justere) endestykkene for en komfortabel passform.

(NO)
Før bruk: Fjern batteriets isolasjonsark før du
bruker produktet for første gang.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Sony TDG-BR100

   Related Manuals for Sony TDG-BR100

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: