Download  Print this page

Advertisement

Ersätta batteriet
Om LED-indikatorn indikerar låg batteriladdning, byter du ut batteriet. Använd
ett CR2032-batteri.
Öppna batterilocket.
Mynt, etc.
Obs!
När du öppnar eller stänger batterifacket ska du se till att myntet etc. är ordentligt
insatt i spåret i batterilocket.
Felsökning
Se TV:ns bruksanvisning om det uppstår ett problem.
Tryck här
och ta bort
batteriet
snett ut.
Batteri
(CR2032)

(SE)

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Sony TDG-BR100

   Related Manuals for Sony TDG-BR100

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: