Download  Print this page

Advertisement

Výměna baterií
Pokud LED ukazuje, že je baterie vybitá, vyměňte ji. Používejte baterii CR2032.
Otevřete kryt baterie.
Mince
apod.
Poznámka
Při otevírání nebo zavírání krytu baterie se ujistěte, že jste správně vložili minci
apod. do rýhy krytu baterie.
Odstraňování problémů
V případě potíží použijte uživatelskou příručku televizoru.
Stiskněte
zde a
vyjměte
baterii pod
úhlem.
Baterie
(CR2032)

(CZ)

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Sony TDG-BR100

   Related Manuals for Sony TDG-BR100

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: