Download  Print this page

Advertisement

Skötsel av glasögonen
Torka glasögonen försiktigt med en mjuk trasa.
Envisa fläckar kan tas bort med en trasa som är en aning fuktad med en mild
tvållösning och varmt vatten.
Om du använder en kemiskt behandlad duk ska du vara noga med att följa
anvisningarna på paketet.
Använd aldrig starka rengöringsmedel som thinner, alkohol eller bensen för
rengöring.
Delar och komponenter
 
Fodral (1)
 Skjutomkopplare
Ställ in omkopplaren för en bekväm passning.
Ställ in båda omkopplarna på endera sidan för en bekväm passning.
Vik bågarna en aning inåt när du ställer in omkopplaren.
3D-glasögon (1)
Ökar glasögonens bredd
Minskar glasögonens bredd
(Fortsättning)

(SE)

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Sony TDG-BR100

   Related Manuals for Sony TDG-BR100

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: