Download  Print this page

Advertisement

Upozornění
Prosím, přečtěte si tyto bezpečnostní pokyny pro zajištění vlastního bezpečí a
zabránění poškození majetku.
Upozornění pro používání
3D brýle přijímají infračervené paprsky z 3D Synchronizčního vysílače.
Chyba funkce se může stát když:
3D brýle nejsou nasměrovány na 3D Synchronizční vysílač
Mezi 3D brýlemi a 3D Synchronizčním vysílačem jsou překážky
Pokud se v okolí nacházejí jiná infračervená komunikační zařízení nebo
osvětlení, topení atd., může být ovlivněn jejich výkon.
Sledujte televizor pomocí 3D brýlí namířených směrem k televizoru.
3D efekt není adekvátní a barva obrazovky je posunutá díky tomu, že divák leží
nebo naklání hlavu.
Pro ochranu prostředí likvidujte baterie podle místních ustanovení a zákonů.
Bezpečnostní opatření
Používejte tento výrobek pouze pro sledování 3D video snímků na
kompatibilním televizoru Sony.
Někteří lidé se mohou cítit nepohodlně (napětí v očích, únava, nevolnost) během
použití tohoto výrobku. Sony doporučuje všem divákům dělat pravidelně při
sledování 3D snímků a hraní 3D video her přestávky. Délka a počet přestávek se
může u každého diváka lišit. Musíte sami zvolit, co vám vyhovuje. Pokud pocítíte
nepohodlí, musíte ihned přestat produkt používat a nesledovat 3D video snímky,
dokud pocit nepomine. V případě potřeby se poraďte s lékařem. Je nutné přečíst
(i) návod k použití vašeho televizoru a také ke všem zařízením nebo médiím
používaným s vaším televizorem a (ii) naše webové stránky
(http://www.sony-europe.com/myproduct), kde naleznete nejnovější informace.
Zrak malých dětí (obzvláště těch mladších šesti let) se stále vyvíjí. Předtím,
než dovolíte malým dětem sledovat 3D video snímky nebo hrát 3D video hry,
poraďte se s lékařem (s pediatrem nebo očním lékařem). Dospělí musí dohlížet
na malé děti a zajistit, aby dodržovaly výše uvedená doporučení.
3D brýle neupravujte a chraňte je před pádem.
Pokud se brýle rozbijí, chraňte před střepy své oči a ústa.
Neotevírejte kryt baterie a neměňte baterii v přítomnosti dětí. Pokud dítě spolkne
baterii nebo její kryt, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
Nevhazujte baterie z 3D brýlí do ohně.
Při výměně baterie ji vkládejte tak, aby byly strany +/- správně.
Používejte ve výrobku pouze určenou baterii: lithiovou plochou baterii, CR2032.
Při ohýbání nožiček dávejte pozor, abyste si neskřípli prsty.

(CZ)

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Sony TDG-BR100

   Related Manuals for Sony TDG-BR100

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: