Download  Print this page

Advertisement

Forsigtig
Sikkerhedsforanstaltningerne nedenfor skal læses for at beskytte dig og undgå
tingskade.
Forholdsregler ved brug
3D-brillerne modtager infrarøde stråler fra 3D-synkroniseringssenderen.
Der kan opstå fejl i følgende situationer:
Når 3D-brillerne ikke er rettet mod 3D-synkroniseringssenderen.
Når der er genstande mellem 3D-brillerne og 3D-synkroniseringssenderen.
Hvis der er andre enheder, som kommunikerer med infrødt lys eller lysudstyr,
boligopvarmningsudstyr osv. i nærheden, kan dette påvirke deres ydelse.
Du skal se direkte hen på tv'et, når du ser tv med 3D-brillerne.
3D-effekten er utilstrækkelig, og skærmens farve ændres, når du ligger ned eller
lægger hovedet på skrå.
Hjælp med at bevare miljøet ved at bortskaffe brugte batterier i
overensstemmelse med lokale love og bestemmelser.
Sikkerhedsforanstaltninger
Du må kun bruge dette produkt til at se 3D-videoer på et kompatibelt Sony-tv.
Nogle mennesker oplever ubehag (såsom belastning af øjnene, træthed eller
svimmelhed) ved brug af dette produkt. Sony anbefaler, at alle holder jævnlige
pauser, når de ser 3D videobilleder eller spiller 3D videospil. Længden og
hyppigheden af de nødvendige pauser kan variere fra person til person. Du
må afgøre, hvad der virker bedst. Hvis du oplever noget ubehag, skal du holde
op med at bruge dette produkt og med at se 3D videobilleder, indtil ubehaget
forsvinder. Kontakt en læge, hvis du mener, at det er nødvendigt. Du bør også se
i (i) betjeningsvejledningen til dit tv samt til alle andre enheder eller medier, der
bruges sammen med dit tv og (ii) vores websted
(http://www.sony-europe.com/myproduct) for de seneste oplysninger. Små
børns syn (specielt dem under seks år) er fortsat under udvikling. Kontakt en
læge (såsom en børnelæge eller øjenlæge) hvis du er bekymret for børn, der ser
3D videobilleder eller spiller 3D videospil. Voksne skal overvåge små børn for at
sikre, at de følger ovennævnte anbefalinger.
Du må ikke tabe eller ændre 3D-brillerne.
Hvis brillerne går i stykker, skal de ødelagte dele holdes væk fra munden eller
øjnene.
Børn skal holdes på afstand, når batteriet udskiftes, eller når batteridækslet
åbnes. Du skal omgående søge læge, hvis et barn sluger batteriet eller
batteridækslet.
Du må ikke brænde batterier fra 3D-briller.
Når du udskifter batteriet, skal du kontrollere, at det vender korrekt (+/–).
Brug kun det angivne batteri til dette produkt: Lithium-møntcellebatteri,
CR2032.
Pas på ikke at klemme fingrene i hængslerne, når du bøjer stængerne ved
tindingerne.

(DK)

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Sony TDG-BR100

   Related Manuals for Sony TDG-BR100

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: