Download  Print this page

Advertisement

 Pokrywa baterii
Aby wymienić baterię, należy zdjąć pokrywę.
 Wskaźnik LED
Miga raz na 3 sekundy: włączanie
Miga 3 razy co 3 sekundy: niski poziom baterii- bateria jest prawie
wyczerpana.
Miga trzy razy: wyłączanie
 Czujnik podczerwieni
Umożliwia odbieranie sygnałów z Nadajnika synchronizacji 3D.
Ta część odbiera promienie
podczerwone z Nadajnika
synchronizacji 3D.
Kąt padania promieni podczerwonych różni się w zależności od odległości i
otoczenia.
Uwaga
Powierzchnia czujnika IR powinna być czysta.
 Przycisk zasilania
Włączanie: naciśnij raz
Wyłączanie: przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy
*Wyłączanie automatyczne: po ponad 5 minutach bez sygnału IR
 Wkładka
Dopasuj wygodnie mostek okularów na nosie.
 Składane ramiona
Można wygiąć składane ramiona tak, aby zapewnić komfortowe
noszenie.

(PL)
Przed użytkowaniem: Przed pierwszym użyciem
produktu należy wyjąć arkusz izolujący baterię.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Sony TDG-BR100

   Related Manuals for Sony TDG-BR100

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: