Download  Print this page

Advertisement

Produktoversikt
Du kan ha glede av videoprogrammer i 3D.
For mer informasjon om hvordan du kan ha glede av visning i 3D eller hvordan du
gjør innstillinger, se TV-ens bruksanvisning.
Spesifikasjoner
Vekt
Batteritype
Batteriets levetid
Mål (ca.) (b × h × d)
Produsenten av dette produktet er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Autorisert representant for EMC og produktsikkerhet er
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For
service eller garanti saker vennligst se adressene nevnt i det separate service eller
garantidokumentet.
2
(NO)
77 g (inkludert batteri)
CR2032/3V
Opptil 100 timers batterilevetid
Batterilevetiden vil variere etter bruksmønster,
miljøforhold (temperatur) og batterimerke(ne).
179 × 40 × 183 mm

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Sony TDG-BR100

   Related Manuals for Sony TDG-BR100

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: