Download  Print this page

Advertisement

Varning
Läs dessa säkerhetsanvisningar för att säkerställa din personliga säkerhet och
förhindra skador på egendom.
Säkerhetsanvisningar
3D-glasögonen styrs med infraröda strålar från 3D synk.-sändaren.
Fel kan uppstå om:
3D-glasögonen inte är vända mot 3D synk.-sändaren
Om det finns föremål som blockerar vägen mellan 3D-glasögonen och 3D
synk.-sändaren.
Om det finns andra enheter som utnyttjar infraröd kommunikation eller
belysningsutrustning, utrustning för uppvärmning av bostäder etc. i närheten,
kan denna enhet påverka deras prestanda.
Titta på TV:n med 3D-glasögonen vända direkt mot TV:n.
Om du ligger ner eller lutar ditt huvud blir 3D-effekten dålig och färgerna på
skärmen kan förändras.
För att bevara naturen ska man bortskaffa batterier enligt lokala lagar och
föreskrifter.
Säkerhetsåtgärder
Du ska endast använda denna produkt för att titta på 3D-videobilder på en
kompatibel Sony-TV.
Vissa människor kan uppleva obehag (t.ex. ansträngda ögon, trötthet eller
illamående) när de använder denna produkt. Sony rekommenderar att alla tittare
tar regelbundna avbrott när de tittar på 3D-videobilder eller spelar 3D-videospel.
Hur långa pauser och hur ofta man behöver ta dem varierar från person till
person. Du måste besluta vad som fungerar bäst. Om du upplever något obehag,
ska du sluta använda denna produkt och titta på 3D-videobilder tills obehaget
upphör och kontakta en läkare om du tycker att det är nödvändigt. Du bör även
granska (i) bruksanvisningen för TV:n samt för andra enheter eller media som
används med TV-apparaten och (ii) vår webbplats
(http://www.sony-europe.com/myproduct) för den senaste informationen.
Synen för unga barn (speciellt barn som är yngre än 6 år) är fortfarande
under utveckling. Rådfråga din läkare (t.ex. en barnläkare eller ögonläkare)
innan du låter unga barn titta på 3D-videobilder eller spela 3D-videospel.
Vuxna bör övervaka unga barn för att säkerställa att de följer de ovanstående
rekommendationerna.
Tappa inte och modifiera inte dessa 3D-glasögon.
Om glasögonen går sönder måste man se till att de trasiga delarna inte kommer i
närheten av munnen eller ögonen.
Se till så det inte finns barn i närheten när du byter batteriet eller öppnar
batterilocket. Om ett barn sväljer batteriet eller batterilocket av misstag ska man
genast kontakta en läkare.
Kasta inte batterierna som används i 3D-glasögonen i en eld.
Sätt i batteriet med polerna +/– rättvända när du byter batteriet.
Använd det specificerade batteriet för denna produkt: Litium knappcellsbatteri,
CR2032.
Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna i gångjärnen när du böjer
glasögonbågarna.

(SE)

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Sony TDG-BR100

   Related Manuals for Sony TDG-BR100

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: