Download  Print this page

Advertisement

 Batteridæksel
Fjern dækslet for at udskifte batteriet.
 LED-indikator
Blinker én gang hvert 3. sekund: Tændt.
Blinker tre gange hvert 3. sekund: Lavt batteriniveau: Der er næsten
ikke mere strøm på batteriet.
Blinker tre gange: Slukket.
 IR-sensor
Modtager signaler fra 3D-synkroniseringssenderen.
Denne del modtager
IR-stråler (infrarøde
stråler) fra 3D-
synkroniseringssenderen.
Vinklen af de infrarøde stråler bestemmes af afstanden eller brugsmiljøet.
Bemærk
Hold IR-sensoren ren.
 Afbryder
Tænd: Tryk en enkelt gang.
Sluk: Tryk på afbryderen, og hold den nede i 2 sekunder.
*Automatisk slukning: Hvis der går mere end 5 minutter uden IR-signal.
 Næsepude
Juster næsepuden, så brillerne sidder behageligt.
 Brillestænger
Bøj (juster) brillestængerne, så brillerne sidder behageligt.

(DK)
Før brug: Første gang produktet tages i brug, skal
batteriets isoleringsfilm fjernes.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Sony TDG-BR100

   Related Manuals for Sony TDG-BR100

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: