Download  Print this page

Advertisement

Feleslegessé vált elemek hulladékként való
eltávolítása (Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként. Egyes elemeken vagy azok csomagolásán
ez a szimbólum együtt szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb) vegyjelével
akkor, ha az elem 0,0005%-nál több higanyt vagy 0,004%-nál több ólmot
tartalmaz. Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha
nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása
segít a természeti erőforrások megőrzésében. Olyan berendezéseknél
alkalmazott elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi, illetve adatok megőrzése
érdekében elengedhetetlen az energiaellátás folyamatosságának biztosítása,
csak az arra felkészült szerviz állomány cserélheti ki. Beépített elem esetén,
hogy biztosítható legyen az elem megfelelő kezelése, a termékének
elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt elektromos és elektronikus
hulladékgyűjtő pontra. Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza,
milyen módon lehet biztonságosan az elemet a készülékből eltávolítani.
Az elemet a használt elemek megfelelő begyűjtőhelyén adja le. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
A 3D szemüveg hulladékkezelése
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb
európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
HU
3
(HU)

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Sony TDG-BR100

   Related Manuals for Sony TDG-BR100

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: