Download  Print this page

Advertisement

Skifte ut batteriet
Hvis LED-indikatoren viser lavt batterinivå, må du skifte ut batteriet. Bruk et
batteri av typen CR2032.
Åpne batteridekselet.
Mynt e.l.
Merk
Når du åpner eller lukker batteridekslet, må du sørge for at mynten, e.l, er satt helt
inn i sporet på batteridekslet.
Feilsøking
Hvis det skulle oppstå et problem, må du se bruksanvisningen til TV-en.
Trykk her
og ta ut
batteriet i
en vinkel.
Batteri
(CR2032)

(NO)

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Sony TDG-BR100

   Related Manuals for Sony TDG-BR100

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: