Download Print this page

Kenwood kMix BLX50 series Manual page 34

Hide thumbs

Advertisement

stell og rengjøring
Slå alltid av strømmen, ta støpselet ut av kontakten og
ta delene fra hverandre før de rengjøres.
Tøm mikserglasset før du skrur det av knivenheten.
Begeret kan vaskes i oppvaskmaskin.
motordel
Tørk av med en fuktig klut, deretter med en tørr en.
Ikke legg motordelen i vann.
Vikle overflødig ledning rundt bunnen av motordelen
knvienhet
1 Skru sokkelen løs fra begeret i retning mot klokken.
2 Fjern knivenheten fra understellet ved å skyve oppover
fra undersiden.
Vær forsiktig når du tar knivenheten av
understellet.
3 Fjern og vask tetningsringen.
4 Ikke berør de skarpe bladene. Børst knivene rene med
varmt såpevann. Ikke legg knivenheten i vann.
5 La den stå og tørke opp ned.
lokk
Ta av lokket ved å dytte hanken opp
Ta av forseglingen før du rengjør lokket
Vask begge delene for hånd, og tørk.
andre deler
Vask for hånd og tørk dem.
service og kundetjeneste
Dersom ledningen er skadet må den av
sikkerhetsmessige grunner erstattes av KENWOOD
eller en autorisert KENWOOD-reparatør.
Hvis du trenger hjelp med å:
bruke apparatet eller
service eller reparasjoner
kontakt forhandleren der du kjøpte apparatet.
VIKTIG INFORMASJON FOR KORREKT
AVHENDING AV PRODUKTET I SAMSVAR MED
EU-DIREKTIV 2002/96/EC.
På slutten av levetiden må ikke produktet kastes som
vanlig avfall.
.
Det må tas med til et lokalt kildesorteringssted eller til en
forhandler som tilbyr tjenesten. Ved å avhende
husholdningsapparater separat unngås mulige negative
konsekvenser for miljø og helse som oppstår som en
følge av feil avhending, og gjør at de forskjellige
materialene kan gjenvinnes. Dermed blir det betydelige
besparelser på energi og ressurser. Som en påminnelse
om behovet for å kaste husholdningsapparater separat, er
produktet merket med en søppelkasse med kryss over.
.
.
31

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood kMix BLX50 series

This manual is also suitable for:

Kmix blx54 seriesKmix blx50 seriesKmix blx60 series