Download Print this page

Kenwood kMix BLX50 series Manual page 40

Hide thumbs

Advertisement

bakım ve temizlik
Aygıtı temizlemeye ba...lamadan önce kapatınız ve
fi...ini prizden çekiniz. Arkasından parçalarını çıkarınız.
Kabı karıştırma ünitesinden ayırmadan önce boşaltın.
Kadeh bulaşık makinesinde yıkanabilir.
güç birimi
Güç birimini nemli bir bezle siliniz ve arkasından
kurulayınız.
Güç ünitesini suya sokmayın.
Elektrik kablosunu motor bölümünün altına sarın
bıçak tertibatı
1 Saat yönünün tersine çevirerek hazneyi çıkartın.
2 Karıştırma ünitesini tabandan ayırmak için alttan
yukarı doğru itin
Bıçak ünitesini tabandan çıkarırken dikkat
edilmelidir.
3 Kilit halkasını ayırıp yıkayın
4 Aygıtın bıçakları çok keskindir. Bu yüzden elinizi
bıçaklardan uzak tutunuz. Bıçakları sabunlu sıcak su
ile fırçalayınız ve musluk suyunun altında durulayınız.
Bıçak birimini suya batırmayınız.
5 Ters çevirerek kurumaya bırakın.
kapak
Tırnağı yukarı iterek kapağı açın
Kapağı temizlemeden önce mührün klipsini açın
Aygıtın parçalarını elle yıkayınız ve arkasından
kurulayınız.
diòer parçalar
Elinizle yıkayınız ve arkasından kurulayınız.
servis ve müşteri hizmetleri
Kablo hasar görürse, güvenlik nedeniyle, KENWOOD
ya da yetkili bir KENWOOD tamircisi tarafından
değiştirilmelidir.
Aşağıdakilerle ilgili yardıma ihtiyacınız olursa:
cihazınızın kullanımı veya
servis veya tamir
Cihazınızı satın aldığınız yerle bağlantı kurun.
ÜRÜNÜN AT DİREKTİFİ 2002/96/AT İLE UYUMLU
OLARAK DOĞRU ŞEKİLDE BERTARAF EDİLMESİ
İÇİN ÖNEMLİ BİLGİ.
Kullanım ömrünün sonunda ürün evsel atıklarla birlikte
atılmamalıdır.
Ürün yerel yetkililerce belirlenmiş atık toplama
merkezine veya bu hizmeti sağlayan bir satıcıya
götürülmelidir. Ev aletlerinin ayrı bir şekilde atılması
çevre üzerindeki olası negatif etkileri azaltır ve aynı
zamanda mümkün olan malzemelerin geri dönüşümünü
sağlayarak önemli enerji ve kaynak tasarrufu sağlar. Ev
aletlerinin ayrı olarak atılması gerekliliğini hatırlatmak
amacıyla üzeri çarpı ile işaretlenmiş çöp kutusu resmi
kullanılmıştır.
.
.
37

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood kMix BLX50 series

This manual is also suitable for:

Kmix blx54 seriesKmix blx50 seriesKmix blx60 series