Download Print this page

Kenwood kMix BLX50 series Manual page 49

Hide thumbs

Advertisement

obsługa i czyszczenie
Zawsze wy¢åcz, wyjmij wtyczkë z gniazdka i rozbierz
zespó¢ przed czyszczeniem.
Przed odkręceniem kielicha od zespołu ostrza należy
go opróżnić.
Pojemnik można umyć również w zmywarce do
naczyń.
korpus z silnikiem
Wytrzyj wilgotnå ÿciereczkå i nastëpnie suchå.
Nie zanurzaj agregatu zasilania w wodzie.
Owinąć nadmiar przewodu wokół podstawy zespołu
zasilającego
.
zestaw nożyków
1 Odkręć podstawę z pojemnika w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2 Wyjąć zespół ostrza z podstawy, popychając go do
góry od spodu.
Należy zachowywać ostrożność przy wyjmowaniu
łopatek z podstawy.
3 Zdjąć i umyć pierścień uszczelniający.
4 Nie dotykaj ostrych brzeszczotów. Oczyÿç ostrza
szczoteczkå w goråcej wodzie mydlanej i dok¢adnie
op¢ucz pod kranem. Nie zanurzaj zespo¢u ostrzy w
wodzie.
5 Zostaw schnąć w pozycji do góry nogami.
wieczko
Usuń pokrywę przez naciśnięcie klawiszu
Oddziel uszczelkę przed czyszczeniem pokrywy
Umyć obie części ręcznie, a następnie wysuszyć.
inne czëÿci
Myj w rëku i nastëpnie osusz.
obsługa i ochrona konsumenta
Ze względu na bezpieczeństwo, jeśli uszkodzony
został przewód, musi on zostać wymieniony przez
specjalistę firmy KENWOOD lub przez
upoważnionego przez tę firmę specjalistę .
Jeśli potrzebujesz pomocy w związku z:
eksploatacją swojego urządzenia albo
obsługą lub naprawą
skontaktuj się ze sklepem, w którym nabyłeś
urządzenie.
UWAGI DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO USUWANIA
PRODUKTU ZGODNIE Z DYREKTYWĄ
EUROPEJSKĄ 2002/96/EC.
W momencie zakończenia okresu użyteczności
produktu nie należy wyrzucać go do odpadów miejskich.
Można dostarczyć go do odpowiednich ośrodków
segregujących odpady przygotowanych przez władze
miejskie lub do jednostek zapewniających takie usługi.
Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć
negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i
zdrowia wynikających z jego nieodpowiedniego
usuwania i umożliwia odzyskiwanie materiałów, z
których jest złożony, oraz osiągnięcia w ten sposób
znaczącej oszczędności energii i zasobów.
Na obowiązek osobnego usuwania sprzętu AGD
wskazuje umieszczony na produkcie symbol
przekreślonego pojemnika na śmieci.
.
.
46

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood kMix BLX50 series

This manual is also suitable for:

Kmix blx54 seriesKmix blx50 seriesKmix blx60 series