Download  Print this page

Svenska - Kenwood kMix BLX50 series Manual

Hide thumbs

Advertisement

Använd mixern till att göra soppor, drycker, patéer,
majonnäs, ströbröd, skorpsmulor, hacka nötter och
krossa is.
før Kenwood-apparatet tages i brug
Læs denne brugervejledning nøje og opbevar den i
tilfælde af, at du får brug for at slå noget op i den.
Fjern al emballage og mærkater.
Diska delarna: se 'skötsel och rengöring'.
säkerheten
Stäng av den och dra ut sladden:
innan du monterar eller tar bort delar
när den inte används:
före rengöring.
Koppla alltid ur apparaten innan du sätter ned
händerna eller redskap i bägaren.
Var alltid försiktig när du hanterar bladenheten och
undvik att röra vid bladens eggar vid rengöring.
Locket ska alltid sitta på när mixern är igång.
Använd endast bägaren med bladenheten isatt.
Låt aldrig kraftdelen, sladden eller kontakten bli våta.
Använd aldrig en apparat. Lämna in den för kontroll
eller reparation: se 'service och kundtjänst'.
Använd aldrig ej godkända tillbehör.
Låt vätskor svalna till rumstemperatur innan de mixas.
Lämna aldrig apparaten obevakad när den är igång.
När du ska dra ut sladden ur nätanslutningen:
vänta tills bladen har stannat helt
Skruva inte oavsiktligt loss bägaren från
bladenheten.
Kör aldrig mixern tom.
Mixa aldrig mer än den maximala kapacitet som
rekommenderas i diagrammet för funktionsväljaren.
För att mixern ska hålla så länge som möjligt bör du
aldrig köra den längre än 60 sekunder.
Recept på smoothies – mixa aldrig frusna ingredienser
som har bildat en fast klump vid frysningen. Bryt
sönder den innan du lägger den i bägaren.
Använd inte mixern för förvaring. Håll den tom före och
efter användningen.
Använd alltid mixern på en säker, torr, jämn yta.
Ställ aldrig denna apparat på eller i närheten av het gas
eller elspis eller där den kan komma i kontakt med en
uppvärmd apparat.
Om du använder mixern på fel sätt kan det leda till
skador.

Svenska

Vik ut främre omslaget med bilderna.
delar
26
Den här apparaten är inte avsedd för användning av
personer (inklusive barn) med begränsad fysisk eller
mental förmåga eller begränsad känsel. Den är inte
heller avsedd för användning av personer med
bristande erfarenhet eller kunskap, om de inte
övervakas eller får instruktioner om hur apparaten ska
användas av en person som ansvarar för deras
säkerhet.
Barn får inte lov att leka med apparaten. Lämna dem
inte ensamma med den.
Använd apparaten endast för avsett ändamål i hemmet.
Kenwood tar inte på sig något ansvar om apparaten
används på felaktigt sätt eller om dessa instruktioner
inte följs.
innan du sätter i sladden
Se till att nätspänningen hos dig motsvarar den som
visas på apparatens undersida.
Den här apparaten följer EU-direktiv 2004/108/EG om
elektromagnetisk kompatibilitet och EU:s förordning nr
1935/2004 från 2004-10-27 om material som är
avsedda för kontakt med livsmedel.
lock för påfyllningshål
bägarlock
locktätning
bägare
tätningsring
bladenhet
sockel
funktionsväljare
kraftdel
pulsknapp
på/av-knapp
sladdförvaring

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood kMix BLX50 series

This manual is also suitable for:

Kmix blx54 seriesKmix blx50 seriesKmix blx60 series