Download  Print this page

Türkçe - Kenwood kMix BLX50 series Manual

Hide thumbs

Advertisement

Blenderinizi çorbalar, içkiler, pateler, mayonez, ekmek
kırıntıları, bisküvi kırıntıları, kıyılmış fındıklar ve
kırılmış buz için kullanın.
Kenwood cihazınızı kullanmadan önce
Bu talimatları dikkatle okuyun ve gelecekteki
kullanımlar için saklayın.
Tüm ambalajları ve etiketleri çıkartın.
Parçaları yıkayın: bkz. 'bakım ve temizlik'.
güvenlik
Aygıtın parçalarını takmadan ya da çıkarmadan,
aygıtı kullanmaya ba...lamadan ve aygıtı
temizlemeden önce aygıtı çalı...tırmayınız ve fi...ini
prizden çekiniz.
Aygıt güç biriminin üzerinde olduòu zaman elinizi
ve takacaòınız diòer parçaları öòütücüden uzak
tutunuz.
kullanılmadığında;
Çocukların ya da engelli ki...ilerin bu aygıtı
kullanmalarına izin vermeyiniz ya da denetim
altında kullanmalarına izin veriniz.
Ellerinizi ve mutfak aletlerini hazne içine sokmadan
önce her zaman cihazı fişten çekin.
Bıçak tertibatını tutarken her zaman dikkat edin ve
temizlerken bıçakların keskin kenarlarına
dokunmaktan kaçının.
Karıştırıcıyı sadece kapağı kapalıyken çalıştırın
Hazneyi sadece verilen bıçak tertibatı ile kullanın.
Aygıtın güç birimini, elektrik kordonunu ve fi...ini ıslak
yerlere deòdirmeyiniz.
Hiç bir zaman hasarlı cihaz kullanmayın. Kontrol ya
da tamir ettirin: bkz. 'servis ve müşteri hizmetler'.
Hasarlı aygıtları hiçbir biçimde kullanmayınız.
Onarımcıyı götürüp hemen denetimden geçirtiniz.
Bunun için 'bakım' bölümüne bakınız.
Karıştırılmadan önce sıvılar oda sıcaklığında
soğumalıdır.
Çalışırken cihazın başından ayrılmayın.
Blender veya değirmeni güç ünitesinden çıkartırken:
bıçaklar tamamen durana kadar bekleyin;
kazara hazneyi bıçak tertibatından ayırmayın.
Karıştırıcıyı boşken çalıştırmayın
Önerilen fonksiyon seçim tablosunda belirtilen
maksimum kapasiteden fazlasını asla karıştırmayın.
Blenderinizi daha uzun süre kullanımını garantilemek
için 60 saniyeden fazla çalıştırmayın.
Türkçe
Ön kapaòı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız
35
Smoothie tarifler – dondurulurken katı hal almış
malzemeleri asla karıştırmayın, hazneye koymadan
önce kırın.
Öòütücüyü içinde yiyecek saklama kabı olarak
kullanmayınız. Her kullanımdan sonra öòütücünün
içini bo...altınız.
Blenderı her zaman güvenli, kuru zemin üzerinde
kullanın.
Cihazı asla sıcak gazlı veya elektrikli ocağın üstüne
veya yakınına veya sıcak bir alete değebileceği yere
koymayın.
Blenderin hatalı kullanımı yaralanmaya yol açabilir.
Bu cihaz; sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında
olmayan fiziksel, duyusal veya zihinsel engelli kişiler
(çocuklar dahil), cihazın kullanılışı hakkında açıklama
almamış kişiler ve bilgi veya deneyimi eksik olan
kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
Çocuklar cihazla oynamamaları gerektiği konusunda
bilgilendirilmelidir.
Bu cihazı sadece iç mekanlarda kullanım alanının
olduğu yerlerde kullanın. Kenwood, cihaz uygunsuz
kullanımlara maruz kaldığı ya da bu talimatlara
uyulmadığı takdirde hiç bir sorumluluk kabul etmez.
elektrik akımına baòlanması
Elektrik kaynağınızın cihazın alt tarafında gösterilenle
aynı olduğundan emin olun.
Bu cihaz Elektro Manyetik Uyumluluk ile ilgili EC
direktifi 2004/108/EC ve gıda ile temas eden
malzemeler hakkçndaki EC yönetmeliği no.
1935/2004 - 27/10/2004 ile uyumludur.
su ısıtıcının parçaları
doldurma kapaòı
sürahi kapaòı
kapak kilidi
kavanoz
conta halkası
bıçak birimi
taban
güç birimi
fonksiyon seçici
darbe düğmesi
açma/kapatma düğmesi
kordon sarma yuvası

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood kMix BLX50 series

This manual is also suitable for:

Kmix blx54 seriesKmix blx50 seriesKmix blx60 series