Download  Print this page

Nederlands - Kenwood kMix BLX50 series Manual

Hide thumbs

Advertisement

Gebruik uw blender voor soepen, dranken, patés,
mayonaise, broodkruim, beschuitkruim, gehakte noten
en verbrijzeld ijs.
voordat u uw Kenwood-apparaat gebruikt:
Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze
voor toekomstig gebruik.
Verwijder alle verpakking en labels.
Was de onderdelen: zie onderhoud en reiniging.
veiligheid
Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het
stopcontact:
voordat u onderdelen aanbrengt of verwijdert
als u het apparaat niet gebruikt:
voor het reinigen.
De stekker altijd uit het stopcontact halen voor u uw
handen of gereedschap in de beker steekt.
Wees voorzichtig wanneer u de messen hanteert en
raak het snijvlak van de messen bij het reinigen niet
aan.
Laat de blender uitsluitend voorzien van deksel lopen.
Gebruik de beker uitsluitend met de bijgeleverde
messen.
Het motorgedeelte, het snoer en de stekker mogen
nooit nat worden.
Gebruik nooit een beschadigd apparaat. Laat het
nakijken of repareren: zie Onderhoud en klantenservice.
Gebruik uitsluitend goedgekeurde hulpstukken.
Vloeistoffen eerst tot kamertemperatuur laten afkoelen
voordat u ze in de blender verwerkt.
Het apparaat nooit onbeheerd laten terwijl het aan
staat.
Pas op dat u bij het verwijderen van de blender van het
motorblok:
wacht tot de messen volledig gestopt zijn;
de beker niet per ongeluk van de messeneenheid
losschroeven.
Laat de blender nooit leeg lopen.
Verwerk nooit meer dan de maximum capaciteit die in
de tabel met aanbevolen functiekeuzes vermeld wordt.
Om een lange levensduur van uw blender te
garanderen, mag u hem nooit langer dan 60 seconden
gebruiken.
Smoothie-recepten – verwerk nooit bevroren
ingrediënten die tijdens de bevriezing tot een vaste
massa gevormd zijn; breek de massa op voor u hem
aan de beker toevoegt.

Nederlands

Vouw voor het lezen a.u.b. de voorpagina met illustraties uit
Gebruik de mixer niet als bewaarbak. Zorg dat hij voor
en na ieder gebruik leeg is.
Gebruik de blender altijd op een droge, vlakke
ondergrond.
Plaats dit apparaat nooit op of in de buurt van een hete
gas- of elektrische brander of waar het in aanraking
kan komen met een heet apparaat.
Misbruik van uw blender kan tot letsel leiden.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
personen (inclusief kinderen) met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze toezicht of
instructies over het gebruik van het apparaat hebben
gekregen van de persoon die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid.
Op kinderen moet toezicht gehouden worden om er
zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
Gebruik het apparaat alleen voor het huishoudelijke
gebruik waarvoor het is bedoeld. Kenwood kan niet
aansprakelijk worden gesteld in het geval dat het
apparaat niet correct is gebruikt, of waar deze
instructies niet worden opgevolgd.
voordat u de stekker in het stopcontact
steekt
Zorg dat de elektriciteitsvoorziening dezelfde spanning
heeft als op de onderkant van het apparaat wordt
aangegeven.
Dit apparaat voldoet aan de EC-richtlijn 2004/108/EC
betreffende de elektromagnetische compatibiliteit en
EC-bepaling 1935/2004 van 27/10/2004 betreffende
materialen die bestemd zijn voor contact met voedsel.
Index
vuldop
deksel
sluitring
kom
afdichtring
messeneenheid
voetstuk
motorgedeelte
functiekeuzeknop
pulseerknop
aan/uitknop
opbergruimte snoer
5

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood kMix BLX50 series

This manual is also suitable for:

Kmix blx54 seriesKmix blx50 seriesKmix blx60 series