Download Print this page

Kenwood kMix BLX50 series Manual page 31

Hide thumbs

Advertisement

skötsel och rengöring
Koppla alltid av mixern, dra ut sladden och plocka isär
mixern innan du gör ren den.
Töm bägaren innan du skruvar loss den från
bladenheten.
Bägaren kan diskas i diskmaskinen.
kraftdelen
Torka den med en fuktig trasa och torka torrt.
Sänk inte ned nätenheten i vatten.
Linda upp överflödig sladd runt botten på kraftenheten
c
.
bladenhet
1 Skruva loss kannan moturs från basen.
2 Ta bort bladenheten från sockeln genom att trycka upp
den underifrån.
Var försiktig när du avlägsnar knivsatsen från
basdelen.
3 Ta bort och rengör tätningsringen.
4 Vidrör inte de vassa bladen - borsta dem rena med
varmt vatten och diskmedel och skölj sedan noga
under kranen. Doppa inte bladenheten i vatten.
5 Låt torka upp och ned.
lock
Avlägsna locket genom att trycka uppåt på fliken
Lossa tätningen innan du rengör locket
Diska båda delarna för hand och torka.
andra delar
Diska för hand och torka torrt.
service och kundtjänst
Om sladden är skadad måste den av säkerhetsskäl
bytas ut av KENWOOD eller av en auktoriserad
KENWOOD-reparatör.
Om du behöver hjälp med:
att använda apparaten eller
service eller reparationer
Kontakta återförsäljaren där du köpte apparaten.
VIKTIG INFORMATION FÖR KORREKT
BORTSKAFFNING AV PRODUKTEN I
ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU-DIREKTIV
2002/96/EG.
När produktens livslängd är över får den inte slängas i
hushållssoporna. Den kan överlämnas till lokala
myndigheters avfallssorteringscentraler eller till en
återförsäljare som ger denna service.
När du avfallshanterar en hushållsmaskin på rätt sätt
undviker du de negativa konsekvenser för miljön och
hälsan som kan uppkomma vid felaktig avfallshantering.
Du möjliggör även återvinning av materialen vilket innebär
en betydande besparing av energi och tillgångar.
.
.
28

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood kMix BLX50 series

This manual is also suitable for:

Kmix blx54 seriesKmix blx50 seriesKmix blx60 series