Download Print this page

Kenwood kMix BLX50 series Manual page 10

Hide thumbs

Advertisement

onderhoud en reiniging
Schakel het apparaat voor het reinigen altijd uit, haal de
stekker uit het stopcontact en haal het apparaat uit
elkaar.
Leeg de kan alvorens hem van de bladeneenheid los te
schroeven.
U kunt het drinkglas ook in uw vaatwasmachine
wassen.
motorgedeelte
Met een vochtige doek afvegen en vervolgens
afdrogen.
De motoreenheid niet in water onderdompelen.
Wind het overschot van het snoer rond de basis van
het motorblok
.
messeneenheid
1 Schroef de basis linksom los van de beker.
2 Verwijder de bladeneenheid uit het voetstuk door de
eenheid van onder af naar boven te drukken.
Wees voorzichtig wanneer u de
messeneenheid van de basis verwijdert.
3 Verwijder en maak de afdichtingsring schoon.
4 Raak de scherpe messen niet aan - borstel ze schoon
met een warm sopje, spoel ze vervolgens grondig af
onder de kraan. Dompel de messeneenheid niet
onder in water.
5 Ondersteboven laten drogen.
deksel
Verwijder het deksel door het lipje omhoog te duwen
Verwijder de verzegeling voor u het deksel reinigt
Was beide onderdelen met de hand en droog ze
daarna af.
overige onderdelen
Met de hand wassen en vervolgens afdrogen.
onderhoud en klantenservice
Als het snoer beschadigd is, moet het om
veiligheidsredenen door KENWOOD of een door
KENWOOD geautoriseerd reparatiebedrijf vervangen
worden.
Als u hulp nodig hebt met:
het gebruik van uw apparaat of
onderhoud en reparatie
kunt u contact opnemen met de winkel waar u het
apparaat gekocht hebt.
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE
CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT
IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE
RICHTLIJN 2002/96/EC
Aan het einde van de levensduur van het product mag het
niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden
verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor
gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden
gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service
verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk
apparaat voorkomt mogelijke gevolgen voor het milieu en de
gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan
en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat
bestaat, teruggewonnen kunnen worden om een
aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te
verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking
van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het
product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak
aangebracht.
.
.
7

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood kMix BLX50 series

This manual is also suitable for:

Kmix blx54 seriesKmix blx50 seriesKmix blx60 series