Download  Print this page

Dansk - Kenwood kMix BLX50 series Manual

Hide thumbs

Advertisement

Brug din blender til at lave supper, drikke, patéer,
mayonnaise, rasp, kagerasp, hakke nødder og knuse
is.
før Kenwood-apparatet tages i brug
Læs denne brugervejledning nøje og opbevar den i
tilfælde af, at du får brug for at slå noget op i den.
Fjern al emballage og mærkater.
Vask delene: se 'pleje og rengøring'.
sikkerhed
Sluk og tag stikket ud af stikkontakten:
inden dele sættes på eller tages af
Når apparatet ikke anvendes;
før rengøring.
Tag altid stikket ud af apparatet før du kommer dine
hænder eller redskaber ned i glasset.
Vær altid forsigtig når du håndterer bladdelen og undgå
at røre bladets skarpe dele under rengøring.
Anvend kun blenderen, når låget sidder på.
Brug kun glasset sammen med skærebladsdelen der
medfølger.
Lad aldrig motorenheden, ledningen eller stikket blive
våde.
Brug aldrig et beskadiget apparat. Få det kontrolleret
eller repareret: se 'Service og kundepleje'.
Brug kun det medfølgende tilbehør.
Væsker bør lades afkøle til stuetemperatur, før de
blendes.
Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når det er i drift.
Når du fjerner blenderen fra el-elementet:
Vent indtil skærebladene er helt stille;
Skrue ikke tilfældigt glasset fra skærebladsdelen.
Lad aldrig blenderen arbejde uden noget i.
Blend aldrig mere end den maksimale kapacitet vist på
det anbefalede diagram til valg af funktion.
For at sikre at blenderens bladdel holder, må du ikke
lade den køre mere end 60 sekunder af gangen.
Opskrifter på smoothies – Blend aldrig frosne
ingredienser som har formet sig til en solid masse ved
frysning. En sådan klump skal knuses, før den tilføres
glasset.
Anvend ikke blenderen til at opbevare ingredienser. Den
skal være tom før og efter brug.
Benyt kun blenderen på en sikker, tør og jævn
overflade.

Dansk

Fold forsiden med illustrationerne ud.
23
Stil aldrig apparatet på eller i nærheden af en varm gas
eller elektrisk kogeplade, eller hvor den kan komme i
kontakt med opvarmende apparater.
Misbrug af din blender kan føre til skader.
Dette apparat er ikke tilsigtet brug af personer (inklusiv
børn) med reducerede fysiske, sansemæssige eller
mentale evner, eller mangel på erfaring og kendskab,
undtagen hvis de er blevet vejledt eller givet instrukser i
brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for
deres sikkerhed.
Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med
apparatet.
Anvend kun apparatet til husholdningsbrug. Kenwood
påtager sig ikke erstatningsansvar, hvis apparatet ikke
anvendes korrekt eller disse instruktioner ikke følges.
inden stikket sættes i stikkontakten
Sørg for at din elforsyning er tilsvarende, den der står
under maskindelen.
Denne anordning er i overensstemmelse med EC-
direktivet 2004/108/EC om elektromagnetisk
forligelighed og EU-regulativ nr.1935/2004 fra
27/10/2004 om materialer, der tilsigtes at få kontakt
med fødevarer.
oversigt
midterprop
låg
tætningsring til låget
blenderglas
tætningsring
knivenhed
underdel
motorenhed
Valg af funktion
impulsknap
on/off knap
ledningsopbevaring

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood kMix BLX50 series

This manual is also suitable for:

Kmix blx54 seriesKmix blx50 seriesKmix blx60 series