Download Print this page

Kenwood kMix BLX50 series Manual page 28

Hide thumbs

Advertisement

pleje og rengøring
Før rengøring sluk for strømmen, tag stikket ud af
stikkontakten og skil apparatet ad.
Tøm blenderglasset, før det skrues af knivenheden.
Skålen kan også rengøres i en opvaskemaskine.
motorenhed
Tør ydersiden af med en fugtig klud og tør efter med et
viskestykke.
Nedsænk aldrig maskindelen i vand.
Det overflødige stykke ledning vikles rundt om bunden
af motorenheden
.
bladmontering
1 Afmontér basen fra glasset i urets modsatte retning.
2 Tag knivenheden ud af underdelen ved at skubbe den
op nedefra.
Der bør udvises forsigtighed når
bladmonteringen fjernes fra basen.
3 Tag tætningsringen af og vask den.
4 Rør ikke ved de skarpe knive – børst dem rene med
varmt sæbevand og skyl grundigt under vandhanen.
Kom ikke knivenheden i vand.
5 Vendes opad til tørring.
låg
Fjern låget ved at skubbe klappen op
Afklik seglet før du rengør låget
Vask begge dele i hånden, og tør dem med et
viskestykke.
andre dele
Vask i hånden og tør med et viskestykke.
service og kundepleje
Hvis ledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af KENWOOD eller en
autoriseret KENWOOD-reparatør.
Hvis du har brug for hjælp med:
at bruge apparatet eller
servicering eller reparation
Kontakt den butik hvor du oprindelig købte dit produkt.
.
.
25
VIGTIG INFORMATION ANGÅENDE
BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I
OVERENSSTEMMELSE MED EF DIREKTIV
2002/96/CE.
Ved afslutningen af dets produktive liv må produktet ikke
bortskaffes som almindeligt affald. Det bør afleveres på et
specialiseret lokalt genbrugscenter eller til en forhandler,
der yder denne service. At bortskaffe et elektrisk
husholdningsapparat separat gør det muligt at undgå
eventuelle negative konsekvenser for miljø og helbred på
grund af upassende bortskaffelse, og det giver mulighed
for at genbruge de materialer det består af, og dermed
opnå en betydelig energi- og ressourcebesparelse. Som
en påmindelse om nødvendigheden af at bortskaffe
elektriske husholdningsapparater separat, er produktet
mærket med en mobil affaldsbeholder med et kryds.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood kMix BLX50 series

This manual is also suitable for:

Kmix blx54 seriesKmix blx50 seriesKmix blx60 series