Download  Print this page

Magyar - Kenwood kMix BLX50 series Manual

Hide thumbs

Advertisement

A használati utasítás olvasása közben hajtsa ki az elsò oldalt, hogy az illusztrációk is láthatók legyenek.
A turmixgép többek között levesek, italok,
pástétomok, majonéz kikeverésére, zsemlemorzsa,
darált keksz és jégkása készítésére, valamint olajos
magvak őrlésére alkalmas.
a Kenwood-készülék használata előtt
Alaposan olvassa át ezeket az utasításokat és őrizze
meg későbbi felhasználásra!
Távolítson el minden csomagolóanyagot és címkét!
Mosogassa el a készülék alkatrészeit: lásd a
'karbantartás és tisztítás' részt.
biztonság
Mindig kapcsolja ki a motort, és a hálózati vezetéket
is húzza ki a konnektorból:
az alkatrészek szét- és összeszerelése elòtt,
használat után;
tisztítás elòtt.
Mindig húzza ki a hálózati csatlakozót, mielőtt akár
kézzel, akár konyhai eszközökkel a keverőpohárba
nyúlna.
Mindig óvatosan bánjon a forgókés-egységgel, és
tisztítás közben ne nyúljon a pengék éléhez.
Mielőtt bekapcsolja a készüléket, mindig helyezze fel
a turmixoló edény fedelét.
Kizárólag a forgókés-egységkhez készült
keverőpoharat használja.
Ügyeljen arra, hogy a géptestet, a hálózati vezetéket
és a dugót soha ne érje nedvesség.
Ne használjon meghibásodott készüléket.
Ellenőriztesse és szükség esetén javítassa meg: lásd
a 'szerviz és vevőszolgálat' részt.
A turmixgépet csak eredeti, gyári alkatrészekkel
szabad használni.
Turmixolás előtt hagyja a folyadékokat
szobahőmérsékletűre hűlni.
Működés közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
Mielőtt kihúzná a turmixgép hálózati csatlakozóját:
várja meg, amíg a kések teljesen megállnak;
ügyeljen arra, nehogy véletlenül letekerje a
keverőpoharat a forgókés-egységről.
Soha ne járassa a turmixgépet üresen.
Soha ne keverjen össze a funkcióválasztó
táblázatban megadottnál nagyobb mennyiséget.
A turmixgép élettartamának megóvása érdekében ne
működtesse a készüléket folyamatosan 60
másodpercnél hosszabb ideig.
Smoothie receptek – ne turmixoljon összefagyott
élelmiszereket, törje darabokra, mielőtt a
keverőpohárba tenné őket.

Magyar

A turmixoló edényt soha ne használja étel tárolására.
Az összetevòket csak közvetlenül a feldolgozás elòtt
tegye az edénybe, az elkészült ételt pedig azonnal
öntse át másik edénybe.
A turmixgépet mindig biztonságos körülmények
között, száraz, sík felületen működtesse.
Ne tegye a készüléket meleg gáz- vagy elektromos
tűzhelyre, illetve annak közelébe, valamint tartsa távol
forró készülékektől.
A mixer helytelen használata balesetet okozhat.
A készüléket nem üzemeltethetik olyan személyek (a
gyermekeket is beleértve), akik mozgásukban,
érzékszerveik tekintetében vagy mentális téren
korlátozottak, illetve amennyiben nem rendelkeznek
kellő hozzáértéssel vagy tapasztalattal, kivéve ha egy,
a biztonságukért felelősséget vállaló személy a
készülék használatát felügyeli, vagy arra vonatkozóan
utasításokkal látta el őket.
A gyermekekre figyelni kell, nehogy a készülékkel
játsszanak.
A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő
háztartási célra használja! A Kenwood nem vállal
felelősséget, ha a készüléket nem rendeltetésszerűen
használták, illetve ha ezeket az utasításokat nem
tartják be.
csatlakoztatás
Ellenőrizze, hogy a háztartásában lévő hálózati
feszültség paraméterei megegyeznek a készülék
alján feltüntetettekkel.
Ez a készülék megfelel a 2004/108/EK számú, az
elektromágneses zavarvédelemről szóló EK
Irányelvnek és a 2004.10.24-ei 1935/2004 számú,
élelmiszerekkel érintkezésre szánt anyagokkal
kapcsolatos EK jogszabálynak.
részei
a töltònyílás kupakja
fedél
fedél tömítő gyűrűje
keverőpohár
tömítò gyûrû
daráló kés
forgókés alapja
meghajtó egység
funkciókapcsoló
rövid üzem gombja
be/ki kapcsológomb
vezetéktároló
41

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood kMix BLX50 series

This manual is also suitable for:

Kmix blx54 seriesKmix blx50 seriesKmix blx60 series