Download Print this page

Kenwood CM300 series Instructions Manual page 71

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Обслуговування та
ремонт
Пошкоджений шнур живлення із
G
метою безпеки підлягає заміні на
підприємствах фірми KENWOOD
або в авторизованому сервісному
центрі KENWOOD.
Якщо вам необхідна консультація
з приводу:
використання приладу або
G
обслуговування, придбання
G
запасних деталей або ремонту,
зверніться до магазину, в якому
G
ви придбали цей прилад.
Спроектовано та розроблено
G
компанією Kenwood, Об'єднане
Королівство.
Зроблено в Китаї.
G
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
СТОСОВНО НАЛЕЖНОЇ
УТИЛІЗАЦІЇ ПРОДУКТУ ЗГІДНО ІЗ
ДИРЕКТОВОЮ ЕС 2002/96/EC.
Після закінчення терміну
експлуатації не викидайте цей
прилад з іншими побутовими
відходами.
Віднесіть прилад до місцевого
спеціального авторизованого
центру збирання відходів або до
дилера, який може надати такі
послуги.
Відокремлена утилізація побутових
приладів дозволяє уникнути
можливих негативних наслідків для
навколишнього середовища та
здоров'я людини, які виникають у
разі неправильної утилізації, а
також надає можливість переробити
матеріали, з яких було виготовлено
даний прилад, що, в свою чергу,
зберігає енергію та інші важливі
ресурси. Про необхідність
відокремленої утилізації побутових
приладів наraдyє спеціальна
позначка на продукті у вигляді
перекресленого смітнику на
колесах.
71

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Cm200 series