Kenwood CM300 series Instructions Manual page 46

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
příprava kávy
1 Zvedněte víko pomocí jazýčku
na přední straně kávovaru.
2 Naplňte zásobník požadovaným
množstvím vody. Hladina vody musí
být mezi značkami pro 2 šálky a
MAX. Neplňte nad značku úrovně
MAX.
Používejte studenou vodu.
G
Doporučujeme používat vodní filtr,
který omezuje tvorbu vodního
kamene a prodlužuje životnost
kávovaru. Nikdy nepoužívejte
teplou nebo perlivou vodu.
3 Zkontrolujte, zda je držák filtru
umístěn ve správné poloze.
4 Do držáku filtru vložte buď dodaný
trvalý filtr, nebo papírový filtr.
Přidejte kávu dodanou lžičkou
(přibližně 1 rovná kávová lžička (7
g) na šálek).
5 Zavřete víko a postavte skleněnou
nádobu na ploténku přístroje.
Pozor: Víko nádoby musí být
rádně nasazeno a uzavřeno pro
správnou funkci ventilu
zabraňujícímu odkapávání.
6 Připojte napájecí kabel k elektrické
zásuvce a zapněte přístroj.
7 Neodstraňujte nádobu, dokud
neskončí vaření. Když je nádoba
prázdná, vypněte zařízení a odpojte
napájecí kabel z elektrické zásuvky.
Ohřívací deska udržuje kávu teplou,
G
ale čím dříve ji vypijete, tím lépe
bude chutnat.
Pokud jste přístroj nějaký čas
G
nepoužívali, vyčistěte jej
převařením jednoho plného
zásobníku vody (bez kávy).
údržba a čištění
Před čištěním přístroj vždy vypněte,
G
odpojte od elektrické zásuvky a
nechte vychladnout.
Žádnou součást přístroje
G
neumývejte v myčce na nádobí.
nádoba a víko, držák filtru a
držák trvalého filtru
Umyjte, potom osušte.
G
tělo přístroje
Otřete vlhkým hadříkem, nechte
G
oschnout. Nepoužívejte brusné
prostředky - mohly by poškrábat
plastové a kovové povrchy.
postup odstranění usazenin
1 Zakupte vhodný prostředek pro
odstraňování usazenin z vody.
2 Zbavte kávovar usazenin.
3 Po odstranění usazenin kávovar
pročistěte převařením dvou
zásobníků vody (bez kávy).
4 Omyjte součásti.
servis a údržba
Pokud by došlo k poškození
G
napájecího kabelu, tak je z
bezpečnostních důvodů nutné
nechat napájecí kabel vyměnit od
firmy KENWOOD nebo od
autorizovaného servisního technika
firmy KENWOOD.
Pokud potřebujete pomoc:
se způsobem použití výrobku,
G
s jeho údržbou nebo s opravami,
G
obraťte se na tu prodejnu, kde jste
G
výrobek koupili.
Zkonstruováno a vyvinuto
G
společností Kenwood ve Velké
Británii.
Vyrobeno v Číně.
G
46

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Cm200 series