Download Print this page

Czyszczenie I Konserwacja - Kenwood CM300 series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
oznaczenia
filtry papierowe
filtr stały
uchwyt filtra
zawór zabezpieczający przed
kapaniem
uchwyt do podnoszenia pokrywy
zbiornik wody (750 ml)
przycisk włączania/wyłączania ze
wskaźnikiem
płytka grzejna
dzbanek
miarka w postaci łyżki
parzenie kawy
1 Trzymając za znajdujący się z
przodu urządzenia uchwyt
unieść pokrywę.
2 Napełnić zbiornik żądaną ilością
wody. Poziom wody musi
znajdować się między oznaczeniem
„2" a „Max". Nie napełniać zbiornika
powyżej maksymalnego poziomu
(„MAX").
Użyj zimnej wody. Zalecamy
G
stosowanie wody filtrowanej, gdyż
zmniejsza to ilość osadzającego się
kamienia i wydłuża trwałość
ekspresu. Nie wolno stosować
wody ciepłej ani gazowanej.
3 Upewnij się, że filtr jest prawidłowo
umieszczony w uchwycie.
4 Zamocuj dostarczony filtr stały lub
filtr papierowy w uchwycie filtra.
Dodaj kawy za pomocą
dostarczonej w zestawie miarki (ok.
1 płaskiej łyżki stołowej (7 g) na
filiżankę).
5 Zamknąć pokrywę i postawić
dzbanek na płytę grzejną. UWAGA:
Aby zawór zapobiegający
przeciekaniu zadziałał, pokrywka
musi być przymocowana do
dzbanka i zamknięta.
6 Włóż wtyczkę do gniazda i włącz
ekspres.
7 Nie zdejmuj dzbanka aż do
zakończenia parzenia. Gdy
dzbanek jest pusty wyłącz
urządzenie i wyjmij wtyczkę z
gniazda.
Płytka grzejna utrzymuje
G
temperaturę kawy, jednak im
wcześniej zostanie wypita, tym
lepszy będzie jej smak.
Jeśli urządzenie nie było używane
G
przez dłuższy czas, należy
przepuścić przez ekspres jeden
pełny zbiornik wody (bez kawy) w
celu wyczyszczenia.
czyszczenie i
konserwacja
Przed czyszczeniem zawsze należy
G
wyłączyć urządzenie, wyjąć
wtyczkę z gniazda i pozostawić
urządzenie do ostygnięcia.
,
Nie należy myć części ekspresu w
G
zmywarce.
dzbanek i pokrywka, uchwyt filtra
i uchwyt filtra stałego
Umyj, następnie osusz.
G
korpus
Wytrzyj wilgotną szmatką,
G
następnie wysusz. Nie należy
stosować środków ściernych —
porysują powierzchnie plastikowe i
metalowe.
usuwanie kamienia
1 Należy kupić odpowiedni środek do
usuwania kamienia.
2 Usuń kamień z urządzenia.
3 Po usunięciu kamienia uruchom
dwa kolejne cykle parzenia z
pełnym zbiornikiem wody (bez
kawy), aby wyczyścić ekspres.
4 Umyj części ekspresu.
serwis i punkty obsługi
klienta
Ze względów bezpieczeństwa
G
uszkodzony przewód musi zostać
wymieniony przez pracownika firmy
KENWOOD lub upoważnionego
przez firmę KENWOOD zakładu
naprawczego.
Pomocy w zakresie:
użytkowania urządzenia lub
G
czynności serwisowych bądź
G
naprawczych
udziela punkt sprzedaży, w którym
G
zakupiono urządzenie.
54

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Cm200 series