Download Print this page

Kenwood CM300 series Instructions Manual page 66

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
popis súčastí
papierové filtre
permanentný filter
držiak filtra
uzatvárací ventil
výčnelok veka
nádržka na vodu (750 ml)
hlavný vypínač s indikátorom
výhrevná platňa
odmerná lyžička
karafa
príprava kávy
1 Nadvihnite veko za jeho výčnelok
na prednej strane kávovaru.
2 Do nádržky vlejte požadované
množstvo vody. Hladina vody však
musí byť medzi značkami 2 a Max.
Nenalievajte vodu nad
MAXIMÁLNU úroveň.
Použite studenú vodu. Odporúčame
G
použiť filtrovanú vodu, pretože
znižuje usadzovanie vodného
kameňa a predlžuje životnosť
vášho kávovaru. Nikdy
nepoužívajte teplú alebo perlivú
vodu.
3 Uistite sa, že držiak filtra je v
správnej polohe.
4 Vložte dodaný permanentný filter
alebo papierový filter do držiaka
filtra. Pomocou dodanej odmernej
lyžice pridajte kávovú zmes
(približne 1 zarovnanú lyžicu (7 g)
kávovej zmesi na 1 šálku).
5 Zatvorte veko a položte karafu na
výhrevnú platňu. POZNÁMKA: Aby
sa aktivoval uzatvárací ventil, je
potrebné na karafu nasadiť veko
a zatvoriť ho.
6 Zariadenie zapojte do siete a
zapnite.
7 Nevyberajte karafu, kým sa
príprava kávy nedokončí. Keď bude
karafa prázdna, vypnite prístroj a
odpojte ho z elektrickej siete.
Výhrevná platňa udrží vašu kávu
G
horúcu, ale čím skôr ju vypijete, tým
lepšia bude jej chuť.
Ak ste prístroj určitý čas
G
nepoužívali, nechajte jednu plnú
nádržku vody (bez kávy) pretiecť
prístrojom, aby sa vymyli prípadné
nečistoty.
ošetrovanie a čistenie
Zariadenie pred čistením vždy
G
vypnite, odpojte zo siete a nechajte
vychladnúť.
Tieto diely neumývajte v umývačke
G
riadu:
karafa a veko, držiak filtra a
držiak permanentného filtra
Umyte a potom vysušte:
G
telo prístroja.
Utrite vlhkou handričkou a vysušte.
G
Nepoužívajte brúsne prostriedky –
mohli by poškriabať plastové a
kovové povrchy týchto dielov:
odstraňovanie vodného kameňa
1 Zakúpte si vhodný prípravok na
odstraňovanie vodného kameňa.
2 Odstráňte vodný kameň v prístroji.
3 Po odstránení vodného kameňa
nechajte kávovarom pretiecť
najmenej dve plné nádržky vody
(bez kávy), aby sa odstránili všetky
zvyšky nečistôt.
4 Umyte časti.
servis a starostlivosť o
zákazníkov
Keď sa poškodí prívodná elektrická
G
šnúra, musí ju z bezpečnostných
príčin vymeniť alebo opraviť firma
KENWOOD alebo pracovníci
oprávnení firmou KENWOOD.
Pokiaľ potrebujete pomoc pri
nasledovných problémoch:
používanie vášho zariadenia
G
servis alebo opravy
G
Kontaktujte obchod, v ktorom ste si
G
zariadenie zakúpili.
Navrhnuté a vyvinuté spoločnosťou
G
Kenwood v Spojenom kráľovstve.
Vyrobené v Číne.
G
66

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading