Download Print this page

Kenwood CM300 series Instructions Manual page 49

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
a Kenwood-készülék használata
előtt
Alaposan olvassa át ezeket az
G
utasításokat és őrizze meg későbbi
felhasználásra!
Távolítson el minden
G
csomagolóanyagot és címkét!
biztonság
Vigyázzon a gőzkiáramlásra, a
G
főzés során soha ne emelje fel a
tartály fedelét!
Ne érintse meg a főzőlapot vagy
G
annak környezetét!
A fedelet mindig az elöl levő fül
G
segítségével emelje meg.
Ne érjen hozzá a forró részekhez.
G
A hálózati vezetéket ne hagyja
G
belógni úgy, hogy gyermek
elérhesse!
Sérült készüléket soha ne
G
használjon! Ellenőriztesse vagy
javíttassa: lásd a 'szerviz és
ügyfélszolgálat' fejezetet!
Soha ne tegye a készüléket vízbe,
G
a vezetéket vagy a villásdugót ne
érje víz, mert ekkor áramütést
szenvedhet!
Húzza ki a villásdugót:
G
vízzel való feltöltés előtt
G G
tisztítás előtt
G G
használat után.
G G
Soha ne használja a készüléket
G
felügyelet nélkül!
A vezeték ne érjen forró
G
alkatrészekhez!
Bekapcsolás előtt győződjön meg
G
arról, hogy van-e víz a tartályban!
Ez a kávéfőző csak a mellékelt
G
kávékiöntő kannával használható.
Ne hagyja bekapcsolva a
G
készüléket, ha a melegítőlapon van
a kanna!
A kávékiöntő kannát soha ne tegye
G
mikrosütőbe!
A készüléket nem üzemeltethetik
G
olyan személyek, akik
mozgásukban, érzékszerveik
tekintetében vagy mentálisan
korlátozottak, vagy nem
rendelkeznek kellő hozzáértéssel
vagy tapasztalattal, kivéve ha a
biztonságukért felelősséget vállaló
személy a készülék használatát
felügyeli, vagy megfelelően
kioktatta őket.
A gyermekekre figyelni kell, nehogy
G
játsszanaka készülékkel.
A készüléket csak a
G
rendeltetésének megfelelő
háztartási célra használja! A
Kenwood nem vállal felelősséget,
ha a készüléket nem
rendeltetésszerűen használták,
illetve ha ezeket az utasításokat
nem tartják be.
csatlakoztatás előtt
Ellenőrizze, hogy a villamos hálózat
megfelel-e a készülék alján levő
adattáblán szereplő adatoknak!
A készülék megfelel az
G
elektromágneses
összeférhetőségről szóló
2004/108/EK irányelv, valamint az
élelmiszerekkel rendeltetésszerűen
érintkezésbe kerülő anyagokról
szóló 1935/2004/EK rendelet (2004.
október 27.) követelményeinek.
az első használat előtt
1 Mossa el az alkatrészeket: lásd az
'ápolás és tisztítás' fejezetet!
2 A tisztításhoz működtesse a
készüléket két teljes tartálynyi
vízzel (kávé nélkül)! Lásd a
'kávéfőzés' fejezetet!
49

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Cm200 series