Download Print this page

Kenwood CM300 series Instructions Manual page 31

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
3 Sørg for at filtertragten er korrekt på
plads.
4 Sæt enten det permanente filter eller
et papirfilter i filtertragten. Kom
kaffen i med den medfølgende ske
(cirka 1 strøget skefuld (7g) pr. kop
efter smag).
5 Luk lågen og sæt kanden på
varmepladen. BEMÆRK: Låget
skal være sat på kanden og
det skal lukkes for at
antidrypventilen kan virke.
6 Sæt stikket i stikkontakten og tænd
for maskinen.
7 Fjern ikke kanden før
kaffebrygningen er færdig. Sluk for
maskinen og træk stikket ud når
kanden er tom.
Varmepladen holder din kaffe varm,
G
men jo hurtigere du drikker den, des
bedre smager den.
Hvis maskinen ikke har været
G
anvendt i et stykke tid, skal du lade
et hold vand løbe igennem (uden
kaffe) for at rengøre den.
vedligeholdelse &
rengøring
Sluk altid for strømmen, træk stikket
G
ud og lad maskinen afkøle inden
rengøring.
Vask ikke dele i opvaskemaskinen.
G
kande og låg, filtertragt og
permanent filtertragt
Vask og tør med et viskestykke.
G
hus
Tør af med en fugtig klud og tør med
G
et viskestykke. Brug ikke skuremidler
– de vil ridse plastik- og
metaloverflader.
til afkalkning
1 Køb et egnet afkalkningsmiddel.
2 Afkalk maskinen.
3 Efter afkalkning skal du lade mindst
to hold vand (uden kaffe) løbe
igennem kaffemaskinen for at skylle
den igennem.
4 Vask delene.
service og kundepleje
Hvis ledningen er beskadiget, skal
G
den af sikkerhedsgrunde udskiftes af
KENWOOD eller en autoriseret
KENWOOD-reparatør.
Hvis du har brug for hjælp med:
at bruge apparatet eller
G
servicering eller reparation
G
skal du henvende dig i den
G
forretning, hvor maskinen er købt.
Designet og udviklet af Kenwood i
G
Storbritannien.
Fremstillet i Kina.
G
VIGTIG INFORMATION
ANGÅENDE BORTSKAFFELSE AF
PRODUKTET I
OVERENSSTEMMELSE MED EU
DIREKTIV 2002/96/EF.
Ved afslutningen af dets produktive liv
må produktet ikke bortskaffes som
almindeligt affald. Det bør afleveres på
et specialiseret lokalt genbrugscenter
eller til en forhandler, der yder denne
service. At bortskaffe et elektrisk
husholdningsapparat separat gør det
muligt at undgå eventuelle negative
konsekvenser for miljø og helbred på
grund af uhensigtsmæssig
bortskaffelse, og det giver mulighed for
at genbruge de materialer det består
af, og dermed opnå en betydelig
energi- og ressourcebesparelse. Som
en påmindelse om nødvendigheden af
at bortskaffe elektriske
husholdningsapparater separat, er
produktet mærket med en mobil
affaldsbeholder med et kryds.
31

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Cm200 series