Download Print this page

Kenwood CM300 series Instructions Manual page 51

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
A TERMÉK MEGFELELŐ
HULLADÉKKEZELÉSÉRE
VONATKOZÓ FONTOS
TUDNIVALÓK A 2002/96/EK
IRÁNYELV ÉRTELMÉBEN
A hasznos élettartamának végére
érkezett készüléket nem szabad
kommunális hulladékként kezelni.
A termék az önkormányzatok által
fenntartott szelektív hulladékgyűjtő
helyeken vagy az ilyen szolgáltatást
biztosító kereskedőknél adható le.
Az elektromos háztartási készülékek
szelektív hulladékkezelése lehetővé
teszi a nem megfelelő
hulladékkezelésből adódó esetleges,
a környezetet és az egészséget
veszélyeztető negatív hatások
megelőzését és a készülék
alkotóanyagainak újrahasznosítását,
melynek révén jelentős energia- és
forrásmegtakarítás érhető el. A
terméken áthúzott kerekes kuka
szimbólum emlékeztet az elektromos
háztartási készülékek szelektív
hulladékkezelésének
szükségességére.
51

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Cm200 series