Download Print this page

Kenwood CM300 series Instructions Manual page 8

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
BELANGRIJKE INFORMATIE
VOOR DE CORRECTE
VERWERKING VAN HET
PRODUCT IN
OVEREENSTEMMING MET DE
EUROPESE RICHTLIJN
2002/96/EC
Aan het einde van de levensduur van
het product mag het niet samen met
het gewone huishoudelijke afval
worden verwerkt. Het moet naar een
speciaal centrum voor gescheiden
afvalinzameling van de gemeente
worden gebracht, of naar een
verkooppunt dat deze service
verschaft. Het apart verwerken van een
huishoudelijk apparaat voorkomt
mogelijke gevolgen voor het milieu en
de gezondheid die door een
ongeschikte verwerking ontstaan en
zorgt ervoor dat de materialen waaruit
het apparaat bestaat, teruggewonnen
kunnen worden om een aanmerkelijke
besparing van energie en grondstoffen
te verkrijgen. Om op de verplichting tot
gescheiden verwerking van elektrische
huishoudelijke apparatuur te wijzen, is
op het product het symbool van een
doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.
8

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Cm200 series