Download Print this page

Kenwood CM300 series Instructions Manual page 7

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
koffie zetten
1 Til het deksel op aan het lipje
zich aan de voorkant van het
koffiezetapparaat bevindt.
2 Vul het reservoir met de gewenste
hoeveelheid water. Het waterniveau
moet zich tussen de streepjes voor 2
en MAX bevinden. Vul het reservoir
niet boven het MAX-niveau.
Gebruik koud water. We raden u aan
G
gefilterd water te gebruiken, omdat
hierdoor minder kalksteen ontstaat
en de levensduur van uw
koffiezetapparaat verlengd wordt.
Gebruik nooit warm of
koolzuurhoudend water.
3 Zorg dat de filterhouder juist
geplaatst is.
4 Plaats het bijgeleverde permanente
filter of een papieren filter in de
filterhouder. Voeg de koffie toe met
de bijgeleverde maatlepel (naar
smaak ongeveer 1 afgestreken
eetlepel (7 g) per kopje).
5 Sluit het deksel en plaats de kan op
de hete plaat. BELANGRIJK: Het
deksel moet op de kan
worden gezet en worden
gesloten; anders werkt de
druppelstop niet.
6 Steek de stekker in het stopcontact
en schakel het apparaat aan.
7 Verwijder de kan pas als de koffie
klaar is. Als de kan leeg is, schakelt
u het apparaat uit en haalt de
stekker uit het stopcontact.
De hete plaat houdt uw koffie warm,
G
maar hoe sneller u de koffie drinkt,
des te beter hij smaakt.
Als u het apparaat enige tijd niet
G
gebruikt hebt, laat u de inhoud van
één vol reservoir met water (zonder
koffie) doorlopen om het apparaat te
reinigen.
onderhoud & reiniging
dat
Schakel het apparaat altijd voor de
G
reiniging altijd uit, haal de stekker uit
het stopcontact en laat het apparaat
afkoelen.
Was de onderdelen niet in de
G
afwasmachine.
kan met deksel, filterhouder
en houder voor permanent
filter
Wassen en afdrogen.
G
hoofddeel
Met een vochtige doek afvegen en
G
daarna drogen. Gebruik geen
schuurmiddelen – deze maken
krassen op de metalen en plastic
oppervlakken.
ontkalken
1 Koop een geschikt
ontkalkingsmiddel.
2 Ontkalk het apparaat.
3 Laat de inhoud van twee volle
reservoirs water (zonder koffie) door
het koffiezetapparaat lopen nadat
het ontkalkt is, om het te reinigen.
4 Was de onderdelen.
onderhoud en
klantenservice
Als het snoer beschadigd is, moet
G
het om veiligheidsredenen door
KENWOOD of een door KENWOOD
geautoriseerd reparatiebedrijf
vervangen worden.
Als u hulp nodig hebt met:
het gebruik van uw apparaat of
G
onderhoud en reparatie
G
kunt u contact opnemen met de
G
winkel waar u het apparaat gekocht
hebt.
Ontworpen en ontwikkeld door
G
Kenwood in het VK.
Vervaardigd in China.
G
7

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Cm200 series