Download Table of Contents Print this page

Start Nabíjení (Kyselino-Olovnaté Baterie); Start Nabíjení (Gelové Baterie); Ukončení Nabíjení A Odpojení Nabíječky; Fáze Nab Íjení - AEG LG 8 Instructions For Use Manual

Charging device
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 11
Varování!
Nebezpečí požáru a zásahu elektrickým proudem!
Pokud možno připojujte nabíječku na síťovou
zástrčku s napětím 230 V bez prodlužovacího
kabelu. Ve výjimečném případě použijte pokud
možno krátký, nepoškozený a úplně rozvinutý
prodlužovací kabel na 230 V.
3 Zastrčte zástrčku nabíječky do zásuvky s
napětím 23O V.
Při nesprávném připojení baterie (přepólováním), se
rozsvítí všechny čtyři LeD a nabíjení nezačne.
Start nabíjení (kyselino-olovnaté baterie)
Před připojením baterie je třeba dbát na to, aby byl
volič druhu baterie (9) v poloze Normal.
Zvolte rychlost nabíjení příslušným voličem (1).
Při správně zapojené nabíječce začíná nabíjení
automaticky. Tento proces se znázorňuje kontrolkou
Power-LeD (zelená (3)) a Charging-LeD (žlutá
(4)).
Nabíjení probíhá plně automaticky a po ukončení se
rozsvítí kontrolka LeD Full (5). Baterie je nabitá na
100 % a může se odpojit od nabíječky.
Start nabíjení (gelové baterie)
Před připojením baterie je třeba dbát na to, aby byl
volič druhu baterie (9) v poloze GeL.
Zvolte rychlost nabíjení příslušným voličem (1). Při
správně zapojené nabíječce začíná nabíjení auto-
maticky.
Tento proces se znázorňuje kontrolkou Power-LeD
(zelená (3)) a Charging-LeD (žlutá (4)).
Nabíjení probíhá plně automaticky a po ukončení
se rozsvítí zelená kontrolka LeD Full (5). Baterie je
nabitá na 100 % a může se odpojit od nabíječky.
Ukončení nabíjení a odpojení nabíječky
1 Vytáhněte nejdříve síťovou zástrčku ze zásuvky s
napětím 230 V.
2 Odpojte černý kabel (-) se svorkou (6) od zápor-
ného pólu baterie.
3 Odpojte červený kabel (+) se svorkou (7) od
kladného pólu baterie.
FáZe NAB íJeNí
Napětí „V"
Voltage "V"
14.7
14
13-14 V
13
12-13 V
10.5-12 V
12
10.5
4A
5.4-8 A
4-5.4 A
2.5-4 A
LG 8
Napětí „V"
Voltage "V"
14.7
14
13-14 V
13
12-13 V
10.5-12 V
12
10.5
4A
8-11 A
6-8 A
4-6 A
LG 12
Česky 41
Nabíjecí proud „A"
Charging current "A"
14-14.7 V
1.6-2.5 A
Maintain
Time "T"
Čas „t"
Nabíjecí proud „A"
Charging current "A"
14-14.7 V
3-4 A
Maintain
Time "T"
Čas „t"

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Lg 121027310274

Table of Contents