Download Table of Contents Print this page

Wstęp - AEG LG 8 Instructions For Use Manual

Charging device
Table of Contents

Advertisement

44
www.aeg-automotive.com
WStęp
Objaśnienie symboli i oznaczeń, które znajdują się w
instrukcji obsługi i/lub na urządzeniu:
przestrzegać tej instrukcji obsługi podczas
korzystania z urządzenia.
śmiertelne niebezpieczeństwo i niebezpie-
czeństwo wypadku dla dzieci!
przestrzegać ostrzeżeń i
wskazówek bezpieczeństwa!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Urządzenie stosować tylko w
miejscach zabezpieczonych przed wpływa-
mi atmosferycznymi!
Obudowa izolowana ochronnie (klasa ii)
Opakowanie i urządzenie usunąć w sposób
przyjazny dla środowiska!
Nosić okulary ochronne!
Nosić rękawice ochronne!
Bezpiecznik
Wskazówka:
pojęcie urządzenia wykorzystane jest w tej instrukcji
obsługi także dla ładowarki akumulatorów.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Lg 121027310274

Table of Contents