Download Table of Contents Print this page

Spustenie Procesu Nabíjania (Olovo-Kyselinové Batérie); Spustenie Procesu Nabíjania (Gélové Batérie); Ukončenie Procesu Nabíjania A Odpojenie Nabíjačky; Fázy Nab Íjania - AEG LG 8 Instructions For Use Manual

Charging device
Table of Contents

Advertisement

Varovanie!
Nebezpečenstvo požiaru a zasiahnutia elektrickým
prúdom! Zapojte nabíjačku do 230 V sieťovej zásuv-
ky bez pomoci predlžovacieho kábla, ak je to možné.
Vo výnimočnom prípade použite čo možno najkratší
230 V predlžovací kábel, ktorý je nepoškodený a
úplne odvinutý.
3 Zástrčku nabíjačky zapojte do 230 V sieťovej
zásuvky.
V prípade nesprávneho pripojenia batérie (zámena
pólov) sa rozsvietia všetky štyri LEd kontrolky a
nabíjanie sa nezačne.
Spustenie procesu nabíjania (olovo-kyselinové
batérie)
Skôr ako pripojíte batériu dajte pozor na to, aby bol
vypínač pre voľbu batérie (9) v polohe Normal.
Vypínačom pre rýchlosť nabíjnaia (1) potom zvoľte
rýchlosť nabíjania.
Ak je nabíjačka pripojená správne, nabíjanie
prebehne automaticky. Tento proces je indikovaný
LEd kontrolkou Power (zelená, (3)) a kontrolkou
Charging (žltá, (4)).
Proces nabíjania prebieha celkom automaticky a
ukončí sa rozsvietením zelenej LEd kontrolky Full
(5). Batéria je teraz nabitá na 100 % a môže sa
odpojiť od nabíjačky.
Spustenie procesu nabíjania (GÉLOVÉ batérie)
Skôr ako pripojíte batériu, dajte pozor na to, aby bol
vypínač pre voľbu batérie (9) v polohe GEL.
Vypínačom pre rýchlosť nabíjania (1) potom zvoľte
rýchlosť nabíjania. Ak je nabíjačka pripojená správ-
ne, nabíjanie prebehne automaticky.
Tento proces je indikovaný LEd kontrolkou Power
(zelená, (3)) a LEd kontrolkou Charging (žltá, (4)).
Proces nabíjania prebieha celkom automaticky a
ukončí sa rozsvietením zelenej LEd kontrolky Full
(5). Batéria je teraz nabitá na 100 % a môže sa
odpojiť od nabíjačky.
Ukončenie procesu nabíjania a odpojenie
nabíjačky
1 Najskôr vytiahnite zástrčku z 230 V elektrickej
zásuvky.
2 Čierny (-) pólový pripojovací kábel so svorkou
(6) odpojte od záporného pólu batérie.
3 Červený (+) pólový pripojovací kábel so svorkou
(7) odpojte z kladného pólu batérie.
FáZy NAB íjANIA
Napätie „V"
Voltage "V"
14.7
14
13-14 V
13
12-13 V
10.5-12 V
12
10.5
4A
5.4-8 A
4-5.4 A
2.5-4 A
LG 8
Napätie „V"
Voltage "V"
14.7
14
13-14 V
13
12-13 V
10.5-12 V
12
10.5
4A
8-11 A
6-8 A
4-6 A
LG 12
Slovenčina 57
Nabíjací prúd „A"
Charging current "A"
14-14.7 V
1.6-2.5 A
Maintain
Time "T"
Čas „t"
Nabíjací prúd „A"
Charging current "A"
14-14.7 V
3-4 A
Maintain
Time "T"
Čas „t"

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Lg 121027310274

Table of Contents