Download Table of Contents Print this page

AEG LG 8 Instructions For Use Manual page 35

Charging device
Table of Contents

Advertisement

Obsah
Úvod                                                 36
Použití ke stanovenému účelu                                   37
Obsah dodávky                                          37
Technická data                                          37
Bezpečnost                                              37
Popis výrobku                                            40
Použití                                                40
Před použitím                                           40
Připojení přístroje                                         40
Start nabíjení (kyselino-olovnaté baterie)                              41
Start nabíjení (gelové baterie)                                   41
Ukončení nabíjení a odpojení nabíječky                               41
Fáze nab íjení                                             41
Čištění, ošetřování a údržba                                      42
Servis                                               42
Likvidace                                             42
CZ

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Lg 121027310274

Table of Contents