AEG LG 8 Instructions For Use Manual page 51

Charging device
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 11
Obsah
Úvod                                                 52
Používanie v súlade s určeným účelom                               53
Obsah dodávky                                          53
Technické údaje                                          53
Bezpečnosť                                              53
produktu                                               56
Použitie                                               56
Pred použitím                                           56
Zapojenie prístroja                                         56
Spustenie procesu nabíjania (olovo-kyselinové batérie)                       57
Spustenie procesu nabíjania (GÉLOVÉ batérie)                           57
Ukončenie procesu nabíjania a odpojenie nabíjačky                         57
Fázy nab íjania                                            57
Čistenie, starostlivosť a údržba                                    58
Servis                                               58
Likvidácia                                             58
sK

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Lg 121027310274

Table of Contents