Download Print this page

Philips SRU5150/86 Instructions For Use Manual: Lära Fjärrkontrollen Knappfunktioner

Philips universal remote control sru5150 5 out of 9 av devices.
Hide thumbs

Advertisement

Manual_SRU5150_86
Bruksanvisning
Använd upp- 3 eller ned-knappen 4 till att välja
2
'DELETE TV' längst ned i listan.
3
Tryck på OK om du vill ta bort TV-enhetsläget.
'DEVICE DELETED' visas i teckenfönstret.
TV-enhetsläget har tagits bort.
Lära fjärrkontrollen knappfunktioner
Om du saknar vissa funktioner från din ursprungliga fjärrkontroll på SRU 5150, kan den lära
sig dessa funktioner från den ursprungliga fjärrkontrollen. Du kan lagra en funktion under
vilken som helst av de tillgängliga knapparna på SRU 5150, utom XTRA (LEARN) och
SELECT (SETUP). Om en funktion redan finns lagrad på den knappen raderas den
funktionen.
1
Se till att du har den ursprungliga fjärrkontrollen till hands.
2
Använd SELECT för att välja önskad enhet, t.ex. DVD.
3
Lägg de båda fjärrkontrollerna på en plan yta (t.ex. ett
soffbord) och rikta dem mot varandra med ca 5 - 10 cm
mellan dem.
4
Håll ner LEARN och den knapp på SRU 5150 som du vill
lära samtidigt i 3 sekunder, tills '
med 'LEARNING'.
5
Tryck på den knapp du vill kopiera på den ursprungliga
fjärrkontrollen.
lyser. Fjärrkontrollen lär sig nu funktionen.
När fjärrkontrollen har lärt sig funktionen, visas 'LEARN OK' i displayen för att
bekräfta att signalen har lagrats.
Om rutan visar 'ERROR' eller 'MEM FULL', börjar du om från steg 1.
Se även "Felsökning" 6. 'Support'.
54
24-04-2007
15:42
' tänds tillsammans
Pagina 54

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SRU5150/86

   Related Manuals for Philips SRU5150/86

This manual also for:

Sru 5150

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: