Download Print this page

Philips SRU5150/86 Instructions For Use Manual Page 50

Philips universal remote control sru5150 5 out of 9 av devices.
Hide thumbs

Advertisement

Manual_SRU5150_86
Bruksanvisning
Observera:
Det ligger redan batterier i fjärrkontrollen.
Om du vill ställa in fjärkontrollen för att styra din TV kan du hoppa över steg 3.
Om enheten är en Philips kan du hoppa över steg 5.
Du kan när som helst gå ur inställningsläget genom att hålla ner SETUP i tre sekunder.
När en enhet väl är installerad kan den inte tas bort från enhetslistan. Du kan bara ändra
märket (t.ex. om du vill styra samma enhetstyp men av ett annat märke).
Om du absolut vill radera en enhet måste du tömma hela minnet. Hur du gör det kan du
läsa om i 'Återställa fjärrkontrollens ursprungliga inställningar' under 4. 'Extra möjligheter'.
1
Koppla på den enhet som du vill ställa in fjärrkontrollen för.
Om det är en DVD-spelare/inspelare eller VCR, lägger du i en skiva respektive en
kassett och startar avspelningen.
2
Dra ut skyddsremsan ur batterifacket
för att aktivera batterierna.
Om det inte går lätt att dra ut remsan kan du öppna
batterifacket så att du kommer åt remsan bättre.
Då går fjärrkontrollen omedelbart in i inställningsläge:
- i rutan visas '
- bakgrundsbelysningen tänds,
- och de knappar som kan användas blinkar.
Fjärrkontrollen är nu klar att ställas in för att styra din TV.
Använd 4 för att välja den enhet du till ställa in
3
fjärrkontrollen för (se tabell på föregående sida).
4
Bekräfta med OK.
I rutan visas '
De knappar som kan användas blinkar.
Använd 4 och 3 för att välja din enhets märke.
5
Om märket inte finns med i listan kan du välja ett annat
märke.
6
Bekräfta med OK.
7
Håll ner y y tills enheten svarar.
I rutan visas '
8
Rikta fjärrkontrollen mot enheten.
Fjärrkontrollen börjar nu sända alla koderna för 'Stäng av
(standby)' efter varandra.Varje gång en kod sänds,
visas följande i displayen: 'TEST 01, 0 2, 03', etc.
50
24-04-2007
15:42
', '
' och 'TV?',
' och 'PHILIPS?'.
'.
Pagina 50

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SRU5150/86

   Related Manuals for Philips SRU5150/86

This manual also for:

Sru 5150

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: