Download Print this page

Philips SRU5150/86 Instructions For Use Manual: Ekstra Muligheder; Tilføjelse Af Ekstra Funktioner; Slet Enheder

Philips universal remote control sru5150 5 out of 9 av devices.
Hide thumbs

Advertisement

Manual_SRU5150_86
Vejledning

4. Ekstra muligheder

Tilføjelse af ekstra funktioner
Bemærk: Kun funktioner, der er tilgængelige på den oprindelige fjernbetjening, kan tilføjes.
1
Hold XTRA trykket ned i 3 sekunder:
- baggrundslyset (hvis aktiveret) tændes.
- displayet viser '
- de taster, som kan anvendes, blinker.
Fjernbetjeningen er nu i avanceret funktion.
Brug 3 og 4 for at vælge den ekstra funktion, du ønsker at tilføje eller ændre.
2
Bekræft med OK.
Displayet viser '
3
Læg begge fjernbetjeninger på en flad overflade
(f.eks. et sofabord), så den ende af fjernbetjeningerne, der
normalt peger mod dine apparater, nu peger mod hinanden.
Afstanden mellem dem skal være ca. 5 – 10 cm.
4
Tryk på funktionstasten på den oprindelige fjernbetjening
(f.eks. AMBILIGHT-tasten på din TV-fjernbetjening) eller tryk på 1,
hvis du ønsker at gå tilbage til trin 2.
Displayet viser '
Det lykkedes at tilføje den ekstra funktion.
Hvis displayet viser 'ERROR' eller 'MEM FULL', så begynd igen fra trin 1.
Se også 'Problemløsning' under 6. 'Kundeservice'.
Aktivering / brug af en ekstra (avanceret) funktion
1
Brug SELECT for at vælge det ønskede apparat, f.eks. DVD.
Bekræft med OK.
2
Tryk på XTRA.
Den sidst valgte funktion for apparatet vises på displayet,
f.eks. DVD-SHOWVIEW.
De taster, som kan anvendes, blinker.
Brug 3 og 4 for at vælge den funktion, du ønsker at
3
aktivere, f.eks. DVD-ZOOM.
Tryk på OK for at aktivere funktionen.
4
Tryk på XTRA igen for at gå tilbage til normal funktion.

Slet enheder

Eksempel for TV:
1
Tryk knappen SETUP ind i 3 sekunder:
baggrundsbelysningen tænder (hvis denne er aktiveret).
displayet viser '
de taster, der kan anvendes, blinker.
44
24-04-2007
15:42
' og '
'.
', '
' og '
' sammen med f.eks. 'TV-AMBILIGHT LEARN OK'.
', '
' og 'TV?'
Pagina 44
' sammen med 'LEARNING'.

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SRU5150/86

   Related Manuals for Philips SRU5150/86

This manual also for:

Sru 5150

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: