Download Print this page

Philips SRU5150/86 Instructions For Use Manual: Extrafunktioner

Philips universal remote control sru5150 5 out of 9 av devices.
Hide thumbs

Advertisement

Manual_SRU5150_86
Bruksanvisning
3
/ DISC . . . . . . . . . . - TV-läge: teletext på/av.
/ HDD. . . . . . . . . . . - TV-läge: håll kvar texten.
/ SUBTITLE . . . . - TV-läge: bredskärm
/ FAV(orit) . . . . . . . - TV-läge: text bort.
4 MENU. . . . . . . . . . . . . . kopplar på och av menyn.
5 OK . . . . . . . . . . . . . . . . . bekräftar valet.
6 INFO. . . . . . . . . . . . . . . visar information om kanalen på skärmen.
7 s s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stänger av TV-ljudet.
8 - VOL + . . . . . . . . . . . . . justerar TV-volymen.
9 Nummerknappar. . . - TV-läge: direktval av kanal eller andra funktioner.
0 AV . . . . . . . . . . . . . . . . . växlar mellan de externa ingångarna på din utrustning.
! 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . TV-läge: röd text-TV-knapp*.
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TV-läge: förteckning.
6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . TV-läge: blå text-TV-knapp*.
9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TV-läge: - grön text-TV-knapp*.
0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - VCR/DVD-läge: spela in.
; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TV-läge: gul text-TV-knapp*.
@ -/--. . . . . . . . . . . . . . . . . . växlar mellan en- och tvåsiffriga kanalnummer.
# 2
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - väljer en tidigare kanal / program.
SURROUND . . . . . . . - väljer surroundlägen.
$ - PROG +. . . . . . . . . . . väljer föregående eller nästa kanal.
% BACK . . . . . . . . . . . . . . hoppar tillbaka en nivå i menyn eller stänger av menyn.
^ Markörknappar. . . . . markör upp, ner, vänster, höger i en meny.
& GUIDE . . . . . . . . . . . . . STB-läge: öppnar en elektronisk TV-programtablå.
* y y (Standby) . . . . . . . . . . kopplar på eller av TV, DVD,VCR, AMP, CD eller STB.
( SETUP . . . . . . . . . . . . . - ställer fjärrkontrollen i inställningsläge.
SELECT . . . . . . . . . . . . - tänder bakgrundsbelysningen (om den är aktiverad).
* Observera: Om du vill använda färgknapparna som färgvalsknappar i DVDR-HDD mode,
måste du lära in färgvalsfunktionerna i extrafunktionsknappen XTRA .
Hur du gör då kan du läsa i 'Lägga till extrafunktioner' under 4. 'Extra möjligheter'.

Extrafunktioner

Du kan lägga till extra (avancerade) funktioner på fjärrkontrollen för de olika enheterna
som den är inställd för. Hur du gör då kan läsa under 'Lägga till extrafunktioner' nedan.
För en översikt över de extra (avancerade) funktionerna för de olika enheterna, se listan
'Extrafunktioner' längst bak i detta häfte.
52
24-04-2007
15:42
- DVD-läge: diskmeny.
- DVD-R-läge: meny för hårddisksenhet.
- DVD-läge: textremsa.
- SAT-läge: lista över favoritkanaler.
- AMP-läge: knappar för val av källa (TV, DVD,VCR,TUNER,
CD, AUX).
VCR/DVD-läge: spola tillbaka.
VCR/DVD-läge: spela.
VCR/DVD-läge: spola framåt.
VCR/DVD-läge: stopp.
VCR/DVD-läge: paus.
- väljer enhetslägen. Du kan bara välja enheter som
fjärrkontroller har ställts in för.
Pagina 52

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SRU5150/86

   Related Manuals for Philips SRU5150/86

This manual also for:

Sru 5150

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: