Download Print this page

Philips SRU5150/86 Instructions For Use Manual: Indlæring Af Tastfunktioner

Philips universal remote control sru5150 5 out of 9 av devices.
Hide thumbs

Advertisement

Manual_SRU5150_86
Brug 3 eller 4 til at vælge 'DELETE TV' i bunden
2
af listen.
3
Tryk på OK for at slette TV-enhedstilstand.
Displayet viser 'DEVICE DELETED'.
TV-enhedstilstand er slettet.
Indlæring af tastfunktioner
Hvis du mangler visse funktioner fra din originale fjernbetjening på SRU 5150'en, kan disse
funktioner kopieres fra den originale fjernbetjening. Du kan gemme en funktion under
enhver af de tilgængelige taster på SRU 5150'en, undtagen XTRA (LEARN) og SELECT
(SETUP). Enhver funktion, der allerede er gemt under en tast, vil blive slettet.
1
Sørg for at have den originale fjernbetjening i nærheden.
2
Brug SELECT for at vælge det ønskede apparat, f.eks. DVD.
3
Læg begge fjernbetjeninger på en flad overflade
(f.eks. et sofabord), så den ende af fjernbetjeningerne, der
normalt peger mod dine apparater, nu peger mod hinanden.
Afstanden mellem dem skal være ca. 5 – 10 cm.
4
Hold LEARN og den tast, som du ønsker at kopiere til
SRU 5150 trykket ned samtidigt i 3 sekunder,
indtil '
' lyser sammen med 'LEARNING'.
5
Tryk på den tast, du ønsker at kopiere fra den originale
fjernbetjening.
lyser. Fjernbetjeningen lærer nu funktionen.
Når fjernbetjeningen har lært funktionen, vises 'LEARN OK' på displayet for at
bekræfte, at signalet er gemt.
Hvis displayet viser 'ERROR' eller 'MEM FULL', så begynd igen fra trin 1.
Se også 'Problemløsning' under 6. 'Kundeservice'.
24-04-2007
15:42
Pagina 45
Vejledning
45

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SRU5150/86

   Related Manuals for Philips SRU5150/86

This manual also for:

Sru 5150

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: