Download Print this page

Philips SRU5150/86 Instructions For Use Manual: Behöver Du Hjälp

Philips universal remote control sru5150 5 out of 9 av devices.
Hide thumbs

Advertisement

Manual_SRU5150_86
MEM FULL visas i displayen när du lägger till en extra (avancerad) funktion eller
när du försöker lära fjärrkontrollen en ny knapp.
Det går inte att lägga in fler funktioner för den valda enheten, eller minnet i SRU 5150 är
fullt. Återställ alla de ursprungliga funktionerna på din fjärrkontroll om du vill frigöra mer
minne. Hur du gör det kan du läsa om i 'Återställa fjärrkontrollens ursprungliga inställningar'
under 4. 'Extra möjligheter'. Då tas alla användarinställningar bort.
Fjärrkontrollen går inte in i inställningsläge med knappen SELECT.
Se efter om batteriindikatorn (
Om den gör det sätter du i nya batterier.
Du kan bara välja 5 enheter under inställningen.
Maxantalet enheter (5) för SRU 5150 är redan inställda. Det går inte att välja andra
enhetstyper om inte hela minnet raderas. Hur du gör det kan du läsa om i
'Återställa fjärrkontrollens ursprungliga inställningar' under 4. 'Extra möjligheter'.
Då tas alla användarinställningar bort.
Behöver du hjälp?
Om du har några frågor om SRU 5150-enheten kan du alltid kontakta oss.
Du hittar kontaktuppgifter efter listan över extrafunktioner längst bak i denna handbok.
Läs handboken noga innan du ringer. De flesta problem kan du lösa själv. När du ringer vår
helpline ska du ha enheten inom räckhåll, så att våra operatören kan avgöra om din
fjärrkontroll fungerar ordentligt.
Modellnumret för din Philips universalfjärrkontroll är SRU 5150/86.
Inköpsdatum:
24-04-2007
15:42
) på displayen blinkar (låg batteriladdning).
......../ ......../ ........
(dag/månad/år)
Pagina 57
Bruksanvisning
57

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SRU5150/86

   Related Manuals for Philips SRU5150/86

This manual also for:

Sru 5150

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: